Mae Blackboard wedi ymrwymo i gyflwyno profiadau cynnyrch o ansawdd sy'n bodloni safonau hygyrchedd cyffredinol. Fel rhan o'r ymrwymiad hwn, mae Blackboard yn cynnal profion hygyrchedd rheolaidd.

Mae profion hygyrchedd Blackboard yn defnyddio WCAG 2.1 AA (Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We). Mae hon yn safon hygyrchedd ryngwladol. Mae mwyafrif y ddeddfwriaeth a gofynion cyfreithiol newydd ledled y byd yn alinio â'r safon hon. Ar ben hynny, mae Blackboard yn cynnal adolygiadau ar ddyluniadau arfaethedig i gynnyrch, adolygiadau cod ac adolygiadau Sicrhau Ansawdd.

Cynhelir profion ar y pethau hyn.

  • Beth sy'n newydd
  • Problemau hysbys o brofion blaenorol
  • Llifoedd gwaith cyffredin

Mae trydydd parti'n cynnal archwiliadau rheolaidd o'n meddalwedd. Mae arbenigwyr yn cynnal adolygiadau cod, yn gwirio ein cyferbynnedd lliw, a'n rhyngweithiad â bysellfwrdd. Yna, caiff y canlyniadau o'r archwiliadau hyn eu halinio i ganlyniadau profion gan ddefnyddwyr. Mae unigolion ag anableddau'n profi achosion penodol ar lifoedd gwaith cyffredin.

Datganiadau cefnogaeth cynnyrch VPAT a WCAG

Nid oes gan rhai cynnyrch cynnwys cymorth ym mhob iaith. Mae dolenni cynnyrch yn mynd i gynnwys cymorth trwy gyfrwng y Saesneg pan nad yw ar gael yn yr iaith ffafriol.


Blackboard Ally


Blackboard Collaborate gyda phrofiad Ultra


Blackboard Collaborate gyda'r profiad Gwreiddiol


Blackboard Learn


Apiau Blackboard


Ap Blackboard Mobile Communications


Rheolwr Cymunedol y We

SchoolWires yn flaenorol