Mae Blackboard yn llwyr ymroddedig i ddarparu profiadau cynnyrch sy'n cydffurfio â'r lefelau uchaf o safonau hygyrch byd-eang. Rydyn ni'n credu y dylai rhaglen hygyrch ddigidol aeddfed sefydlu diwylliant cyfundrefnol cynaliadwy o amgylch hygyrchedd.

MOOC Hygyrchedd

Cofrestrwch ar ein cwrs syncronaidd, MOOC Hygyrchedd: Dylunio Cyrsiau Ar-lein Hygyrch. Dysgwch sut i gyflwyno cyrsiau a chynnwys ar-lein mwy hygyrch i'ch myfyrwyr. Mae'r cwrs hwn yn rhan fach yn unig o ymdrechion Blackboard i gynyddu ymwybyddiaeth o arferion gorau sy'n cefnogi awyrgylchoedd dysgu mwy cynhwysol.

Hygyrchedd yn Blackboard