Şu an için, bu sayfa yalnızca İngilizce sunulmaktadır. Kısa bir süre içinde Collaborate tarafından desteklenen tüm dillere uyarlanacaktır.

 

Oturuma Katılım Bilgileri Paneli, oturum devam ederken moderatörlere veriler yoluyla dinleyici kitlesinin katılım şeklini göstererek, oturumun enerjisini korumaya veya artırmaya yardımcı olabilecek eylemler üzerinde düşünmeyi sağlayan yardımcı bir araçtır. Şu an için moderatörler bir bakışta ancak kaldırılan el sayısı ve gönderilen sohbet iletisi sayısı gibi temsilî katılımcı etkileşimlerini görebilmektedir.

Oturuma Katılım Bilgileri paneli, yalnızca moderatörlere gösterilir. Veriler, 15 saniyede bir otomatik olarak yenilenir.

Oturuma Katılım Bilgileri, şu sorulara yanıt bulmak üzere bilgi edinmenize yardımcı olur:

 • Oturum süresince kaldırılan toplam el sayısı kaçtır?
 • Oturum sırasında elini kaldıran katılımcıların oranı nedir?
 • Oturum süresince gönderilen toplam sohbet iletisi sayısı kaçtır?
 • Oturum sırasında sohbet iletisi gönderen katılımcıların oranı nedir?

Oturuma Katılım Bilgilerinden yararlanarak öğrenci katılımını teşvik edin

 1. Oturumunuzdaki katılım dağılımına gözatın: Oturum süresince el kaldırılan katılımcıların oranı, oturumunuza katılımın ne kadar yaygın olduğuna ilişkin nicel bir perspektif sağlar. %100'e ulaşırsanız o anda odada bulunan her katılımcı bir noktada elini kaldırarak katılımda bulundu demektir.
 2. Oturumunuzun katılım performansını takip edin: Her oturumun sonunda Oturuma Katılım Bilgileri'nizi not edin ve bir sonraki oturumda katılımı artırıp artıramayacağınızı gözleyin.
 3. Oturuma Katılım Bilgileri Panelini kullanmak, oturumunuz üzerinde yapacağınız canlı ayarlamaların katılımı nasıl etkilediğini anlamanıza yardımcı olabilir. Katılımcıların ilgisini çekme konusunda neyin daha etkili olduğunu öğrenin.

 


Oturuma Katılım Bilgilerine Erişme

Varsayılan olarak, Oturuma Katılım Bilgileri paneli, oturuma katıldığınızda açıktır.

Oturuma Katılım Bilgileri panelini kapatma:

 1. Sol alt köşedeki Oturuma Katılım Bilgileri Paneli simgesini seçin.

 

Oturuma Katılım Bilgileri panelini açma:

 1. Sol alt köşedeki Oturuma Katılım Bilgileri Paneli simgesini seçin.

Kaldırılan Eller


Oturum sırasında devam eden tartışmaya katılımda bulunmak için katılımcılar ellerini kaldırır. Oturuma Katılım Bilgileri panelinin Kaldırılan Eller bölümü, moderatörlere şunları gösterir:

 • Oturum süresince katılımcılar tarafından kaldırılan ellerin toplam sayısı.
 • Oturum süresince ellerini kaldıran katılımcıların oranı veya yüzdesi.

Şu hususları göz önünde bulundurun:

 • Kaldırılan Eller bölümü şunları içerir:
  • Oturuma katılmış olan tüm roller. Bunun anlamı, moderatörlerin de dâhil olmasıdır.
  • Ana odadaki ve özel odalardaki etkileşimler.
 • Katılımcıların oranı, o anda oturumda bulunan katılımcıların sayısına dayanır. Bir katılımcının oturumu terk etmesi durumunda:
  • Katılımcının el kaldırma sayısı, toplam kaldırılan el sayısı arasında sayılmaya devam eder.
  • Ancak artık katılımcı, oturum süresince elini kaldırmış olan katılımcıların oranının bir parçası olarak sayılmaz.

Verileri yorumlama

Oturuma Katılım Bilgileri panelinin Kaldırılan Eller bölümüne ilişkin bu örnek, bize şunları gösterir:

 • Oturum süresince 2 el kaldırıldı.
 • Mevcut oturumun katılımcılarının %22'si elini kaldırdı.

 


Sohbet İletileri

Oturum sırasında, katılımcılar, sohbet iletileri yoluyla etkileşimde bulunabilir. Oturuma Katılım Bilgileri panelinin Sohbet İletileri bölümü, moderatörlere şunları gösterir:

 • Oturum süresince katılımcılar tarafından gönderilen sohbet iletilerinin toplam sayısı.
 • Oturum süresince sohbet iletisi gönderen katılımcıların oranı veya yüzdesi.

Şu hususları göz önünde bulundurun:

 • Sohbet İletileri bölümü şunları içerir:
  • Oturuma katılmış olan tüm roller. Bunun anlamı, moderatörlerin de dâhil olmasıdır.
  • Ana odadaki, özel odalardaki ve tüm sohbet kanallarındaki etkileşimler.
 • Katılımcıların oranı, o anda oturumda bulunan katılımcıların sayısına dayanır. Bir katılımcının oturumu terk etmesi durumunda:
  • Katılımcının el kaldırma sayısı, toplam kaldırılan el sayısı arasında sayılmaya devam eder.
  • Ancak artık katılımcı, oturum süresince elini kaldırmış olan katılımcıların oranının bir parçası olarak sayılmaz.

Verileri yorumlama

Oturuma Katılım Bilgileri panelinin Sohbet İletileri bölümüne ilişkin bu örnek, bize şunları gösterir:

 • Oturum süresince 1 sohbet iletisi gönderildi.
 • Mevcut oturum katılımcılarının %11'i, sohbet iletisi gönderdi.

Veri Durumları

Veri durumları, belirli bir zamanda verilerin ne durumda olduğunu gösterir. Oturuma Katılım Bilgileri için veri durumları şunlardır:

 • Veriler yükleniyor: Verilerin işlendiğini ve birkaç saniye içinde gösterileceğini belirtir.
 • Başlangıç verileri: Sıfır olarak ayarlanmış olan başlangıçtaki sayı değerleri ayarını belirtir. Bu değer, henüz hiçbir elin kaldırılmadığı veya sohbet iletisinin gönderilmediği durumu temsil eder.
 • Henüz veri yok: Veri sunucusu ile bağlantı kurulduğunu veya yüklenecek veri olmadığını belirtir.
 • Kullanılabilecek veri yok: Veri yüklenirken hata oluştuğunu belirtir.

Katılım İpuçları

 

Oturuma Katılım Bilgileri panelinin bir parçası olarak, her bir oturum için oturum süresince katılımı nasıl teşvik edebileceğinize ilişkin farklı ipuçları sunulur. Bu ipuçlarını oturum sırasında deneyin ve her birinin Oturuma Katılım Bilgileriniz üzerinde yaptığı etkiyi görün.