Tüm sorunları nasıl görebilirim?

Dosyadaki tüm sorunları görmek için Tüm sorunlar'ı seçin. Bu görünümde, her sorunun çözülmesiyle birlikte puanın ne kadar yükselebileceğini görürsünüz. Düzeltmek istediğiniz sorunu bulun ve Düzelt'i seçin.

Erişilebilirlik göstergesinin rengi için hangi eşik kullanılır?

Her belgeye yüzde olarak bir erişilebilirlik puanı veririz; bu puan ögenin erişilebilirlik seviyesini, kaç kişiyi ne düzeyde etkileyebileceğini vb. belirtir. Bir belgenin erişilebilirlik puanını hesaplamak için farklı erişilebilirlik kurallarının/kontrollerinin ağırlıklı ortalamasını alırız çünkü bazı kurallar diğerlerine kıyasla daha önemli veya etkilidir.

Kullanıcı Arayüzü'nde, göstergenin rengini belirlemek için eşikleri kullanırız.

Ally Erişilebilirlik Puan Simgeleri

Puanlar, Düşük ile Mükemmel dereceleri arasında sıralanır. Puan ne kadar yüksek olursa sorunlar da o kadar az olur.

 • Düşük (%0-33): İlgilenilmesi gerekiyor. Erişilebilirlikle ilgili ciddi sorunlar var.
 • Orta (%34-66): Biraz daha iyi. Dosyanın erişilebilirliği yüksek değil ve iyileştirme yapmak gerekiyor.
 • Yüksek (%67-99): Neredeyse kusursuz. Dosya erişilebilir durumda olmakla birlikte biraz daha iyileştirme yapmak mümkün.
 • Mükemmel (%100): Mükemmel. Ally, erişilebilirlik konusunda herhangi bir sorun belirlemedi ancak yine de biraz daha iyileştirme yapılabilir.

Erişilebilirlik, iyileştirme yapmanın her zaman mümkün olduğu geniş bir alanı belirtir, o yüzden ögenin "erişilebilir" hâle geldiği kesin bir nokta belirlemek zordur. Yine de bir öge yeşil bölgedeyse nispeten iyi durumda demektir.

Tarayıcı içi ön izleme olanağı hangi içerik türlerinde mevcuttur?

Şu anda tarayıcı içi ön izleme olanağı aşağıdaki dosyalar için mevcuttur:

 • Görüntüler
 • PDF Belgeleri
 • Word Belgeleri
 • PowerPoint sunumları
 • OpenOffice/LibreOffice dosyaları (Writer ve Impress)
 • LMS'nizde oluşturulan WYSIWYG içeriği

Bu ön izlemeler, sonrasında belirli erişilebilirlik sorunlarının belgenin neresinde bulunabileceğini belirlemek için kullanılır. Şu anda aşağıdaki sorunlar için vurgulamalar sağlanmıştır:

 • Uygun bir alternatif açıklaması olmayan görüntüler
 • Yetersiz kontrasta sahip metin parçaları
 • Tablo başlığı olmayan tablolar

Diğer erişilebilirlik sorunları için geri bildirim, vurgulamalar olmadan yalnızca içerik ön izlemesini gösterecektir.

Ön izlemeler hakkında daha fazla bilgi


YouTube videoları

Ally, YouTube videolarını ne için kullanılır?

Ally, altyazısı olup olmadığını tespit etmek için YouTubeTM videolarını kontrol eder ve bu bilgiyi erişilebilirlik raporlarında sunar. Otomatik oluşturulan YouTube altyazıları, geçerli altyazılar olarak kabul edilmez. Otomatik oluşturulan altyazılara sahip YouTube videoları, Kurumsal Rapor'da "altyazısız" olarak değerlendirilir.

Ally hem katıştırılmış YouTube videolarını hem de YouTube videolarının bağlantılarını kontrol eder.

Raporun içinde, "HTML: HTML içeriğinde altyazısız videolar var" sütununda, altyazısız YouTube videolarını içeren HTML içeriklerinin ve dosyaların sayısı vurgulanır. Kurum Raporu dışa verilirken sütun adı HtmlCaption:2 olur.

Ally henüz otomatik olarak üretilen altyazıların doğruluğunu teyit edemediğinden, bu sorun genel puana etki etmez.

Şu anda videolar için kullanılabilecek herhangi bir geri bildirim veya alternatif biçim yoktur.