Yoklama raporu varsayılan olarak devre dışıdır. Yoklamayı izlemek istediğiniz her oturum için yoklama raporunu etkinleştirebilirsiniz.

Yoklama raporu, sadece son tarihi ve saati bulunan oturumlarda kullanılabilir. Yoklamayı kurs odanızdan alamazsınız.

  1. Oturum oluşturun veya düzenleyin ve yoklama raporunu etkinleştirmek üzere Yoklama bilgilerini LMS ile paylaş onay kutusunu seçin.
  2. İsteğe bağlı olarak; geç yazılma, yok yazılma ve oturumda kalınması gereken süre eşiklerini değiştirin.
    • Geç yazılma: Oturuma buraya girilen dakika geçtikten sonra katılan katılımcılar "geç" olarak işaretlenir. Varsayılan olarak, belirlenmiş başlangıç saatinden 6-20 dakika geçtikten sonra oturuma katılan katılımcılar "geç" yazılırlar.
    • Yok yazılma: Oturuma buraya girilen dakika geçtikten sonra katılan katılımcılar "geç" olarak işaretlenir. Varsayılan olarak, belirlenmiş başlangıç saatinden 21 veya daha fazla dakika geçtikten sonra oturuma katılan katılımcılar "yok" yazılırlar.
    • Oturumda kalınması gereken süre: Katılımcılar, "mevcut" yazılabilmek için seçilen zaman yüzdesi kadar veya daha uzun süre oturumda kalmalıdır. Varsayılan olarak, "mevcut" yazılabilmek için katılımcıların planlanan oturum süresinin en azından yarısı kadar oturumda kalmaları gerekir.
  3. Kaydet ögesini seçin.

Ayarladığınız kritere göre Collaborate, öğrencinin oturumdaki "var", "geç" veya "yok" durumunu izler. Collaborate, daha sonra bu bilgileri doğrudan Blackboard Learn kursunuzdaki Yoklama sayfasına gönderir.

Collaborate oturumunun yoklaması her öğrencinin kursunuzdaki ortalama yoklama durumu açısından değerlendirilir ve öğrenci notlarının hesaplanmasında da kullanılabilir.

Blackboard Learn kursunuzda yoklama özelliği ile ilgili daha fazla bilgi

Example of Collaborate session attendance in the attendance page