Per defecte, l'informe d'assistència no està activat. L'heu d'activar per cada sessió on voleu controlar l'assistència.

L'informe d'assistència només està disponible en sessions amb hora i data final. Podeu controlar l'assistència a la vostra sala del curs.

  1. Creeu o editeu una sessió i seleccioneu la casella Comparteix la informació d’assistència amb l’LMS per activar els informes d’assistència.
  2. Si voleu, podeu canviar els llindars de sessió tard, absent i a temps.
    • Tard després de: Es considera que els assistents que s'han incorporat a la sessió després del nombre de minuts especificat han arribat tard. Per defecte, es considera que són absents si s'hi incorporen 6-20 minuts després de l'hora d'inici.
    • Absent després de: Es considera que els assistents que s'han incorporat a la sessió després del nombre de minuts especificat han arribat tard. Per defecte, es considera que són absents si s'hi incorporen 21 minuts o més després de l'hora d'inici.
    • Temps obligatori d'assistència: Els assistents han de ser a la sessió almenys el percentatge de temps especificat perquè se'ls marqui com a presents. Per defecte, els assistents hi han de romandre almenys la meitat del temps programat per a la sessió perquè se'ls marqui com a presents.
  3. Seleccioneu Desa.

Collaborate controla si un estudiant està present, ha arribat tard o està absent d'acord amb els criteris que heu establert. A continuació, Collaborate envia aquesta informació directament a la pàgina Assistència del vostre curs de Blackboard Learn.

L'assistència a la sessió de Collaborate es té en compte per l'assistència mitjana al curs, la qual s'utilitza per calcular les qualificacions de l'estudiant.

Més informació sobre assistència al vostre curs de Blackboard Learn