Per obtenir més informació, apliqueu filtres a la llista de funcions.

Què signifiquen les categories?

Aneu a aquesta pàgina per rebre les novetats per correu electrònic quan publiquem les notes d'una versió nova.


Quant a SafeAssign

SafeAssign s'utilitza per promoure l'originalitat i crear oportunitats que ajudin els estudiants a atribuir les fonts correctament en lloc de parafrasejar. Compara les tasques trameses amb un conjunt de documents acadèmics per identificar-ne les parts que coincideixen amb treballs existents. SafeAssign és molt útil com a element dissuasiu i eina educativa. Els instructors poden utilitzar SafeAssign per investigar possibles casos de plagi en les trameses de tasques. Si els instructors ho permeten, els estudiants poden revisar els seus propis treballs per verificar que no continguin possibles casos de plagi.

Obtenir més informació sobre com funciona SafeAssign


SafeAssign 4.0.20

Available in Blackboard Learn 9.1 Q2 2016 CU5 | Released 11 April 2017
Available in Blackboard Learn 9.1 Q4 2016 CU4 | Released 18 October 2017

Resolved Issues & Improvements

This release includes updates allowing users to create and update the SafeAssign configuration properties for their Learn instance; this should help potential alleviate issues when migrating, upgrading, or copying Learn instances, and allow users to resolve discrepancies without requiring command line access to the sa.properties file.

Known Issues

After upgrading to a new Cumulative Update containing SafeAssign B2 4.0.20, some instances reported an error when accessing SafeAssign. At this time, the affected release is Cumulative Update 5 for Learn 9.1, Q2 2016.

Visit Behind the Blackboard for more info on this issue and workaround.Notes de les versions anteriors

Les notes de les versions anteriors només estan disponibles en anglès.

Versions compatibles amb Blackboard Learn 9.1 d'abril del 2014 i posteriors

Versions compatibles amb Blackboard Learn 9.1 SP14 i anteriors


Categories de les notes de versió

Servei central

SafeAssign és una plataforma de programari com a servei (SaaS) que s'implementa a Amazon Web Services (AWS). A les notes de la versió es fa referència al programari i el maquinari de SafeAssign que està allotjat a AWS com a Servei central. El Servei central proporciona funcions de conversió de documents, emmagatzematge i anàlisi d'originalitat, alhora que ofereix la interfície de l'Originality Report a tots els usuaris de SafeAssign.

El Servei central ofereix la mateixa versió a tots els usuaris; per tant la majoria de les actualitzacions del Servei central s'apliquen a tots els clients per igual i a la mateixa hora. Podria donar-se el cas que algunes funcions o actualitzacions només estiguin disponibles per a alguns clients. En aquests casos, explicarem les excepcions a les notes de la versió del Servei central, de l'Originality Report o de les integracions corresponents.

Originality Report

L'Originality Report de SafeAssign és la interfície d'usuari principal per a tots els usuaris. El Servei central proporciona l'Originality Report, que es pot actualitzar sense que calgui actualitzar el sistema de gestió de l'aprenentatge de l'usuari. Això permet de corregir errors i fer actualitzacions puntuals de manera àgil, alhora que ajuda Blackboard a oferir una experiència d'alta qualitat a tots els usuaris, independentment de la integració o el sistema de gestió de l'aprenentatge que facin servir.

Integracions

Els documents dels usuaris són dades proporcionades al servei central de SafeAssign a través de la integració amb l’LMS. Ara per ara, oferim integracions amb Blackboard Learn i Moodle. La integració amb Blackboard Learn es crea mitjançant un Building Block i la integració amb Moodle, mitjançant un complement. Blackboard manté aquestes integracions per compte dels seus clients.

Les integracions es poden actualitzar de manera independent o juntament amb les actualitzacions de l'Originality Report i del Servei central. En aquests casos, explicarem les actualitzacions de les àrees corresponents del servei a les notes de la versió.