Per obtenir més informació, utilitzeu els filtres per concretar la llista de funcions.

Què signifiquen les categories?

Aneu a aquesta pàgina per rebre les novetats per correu electrònic quan publiquem les notes d'una versió nova.


Quant a SafeAssign

SafeAssign s'utilitza per promoure l'originalitat i crear oportunitats que ajudin els estudiants a atribuir les fonts correctament en lloc de parafrasejar. SafeAssign compara les tasques trameses amb un conjunt de treballs acadèmics per identificar les parts que coincideixen amb publicacions existents. SafeAssign és molt útil com a element dissuasiu i eina educativa. Els instructors poden utilitzar SafeAssign per investigar possibles casos de plagi en les trameses de tasques. Si els instructors ho permeten, els estudiants poden revisar els seus propis treballs per verificar que no continguin possibles casos de plagi.

Obtenir més informació sobre com funciona SafeAssign


New Originality Report available for SafeAssign integration

Blackboard Learn 9.1 Q2 2019

We've updated the design of the SafeAssign Originality Report in Blackboard Learn 9.1 environments. The new Originality Report uses Blackboard's Ultra design philosophy and includes some new information about a submission's overall risk for being copied from another source. This new report interface is also more responsive for mobile devices and more accessible to screen readers than the old design; we will be seeking VPAT compliance for this new design soon!

This release also allows the SafeAssign team to be more iterative and provide updates to the new report design on a more regular basis and without requiring an update to the LMS platform. We'll still be communicating changes on the SafeAssign help pages, so make sure to follow those pages as well for new information!

Users can switch back to the old Originality Report design for a little while longer to help ease the transition.

More on how to read the new Originality Report

Q2 2019

SafeAssign Originality Report redesign

Available for Moodle and Blackboard Open LMS | Released 20 September 2018

We've updated the design of the SafeAssign Originality Report in all Moodle and Blackboard Open LMS environments. The new Originality Report uses Blackboard's Ultra design philosophy and includes some new information about a submission's overall risk for being copied from another source. This new report interface is also more responsive for mobile devices and more accessible to screen readers than the old design; we will be seeking VPAT compliance for this new design soon! This release also allows the SafeAssign team to be more iterative and provide updates to the new report design on a more regular basis and without requiring an update to the LMS platform. We'll still be communicating changes on the SafeAssign help pages, so make sure to follow those pages as well for new information!

Users can switch back to the old Originality Report design for a little while longer to help ease the transition.

Blackboard Learn users can expect an update for Learn that contains the new Originality Report design soon!

Explore the new Originality Report

Originality Report, Moodle Integration

SafeAssign 4.0.20

Available in Blackboard Learn 9.1 Q2 2016 CU5 | Released 11 April 2017
Available in Blackboard Learn 9.1 Q4 2016 CU4 | Released 18 October 2017

Resolved Issues & Improvements

This release includes updates allowing users to create and update the SafeAssign configuration properties for their Learn instance; this should help potential alleviate issues when migrating, upgrading, or copying Learn instances, and allow users to resolve discrepancies without requiring command line access to the sa.properties file.

Known Issues

After upgrading to a new Cumulative Update containing SafeAssign B2 4.0.20, some instances reported an error when accessing SafeAssign. At this time, the affected release is Cumulative Update 5 for Learn 9.1, Q2 2016.

Visit Behind the Blackboard for more info on this issue and workaround.

Updated Features, Blackboard Learn Integration

Notes de les versions anteriors

Les notes de les versions anteriors només estan disponibles en anglès.

Versions compatibles amb Blackboard Learn 9.1 d'abril del 2014 i posteriors

Versions compatibles amb Blackboard Learn 9.1 SP14 i anteriors


Categories de notes de la versió

Servei central

SafeAssign és una plataforma de programari com a servei (SaaS) que s'implementa a Amazon Web Services (AWS). A les notes de la versió es fa referència al programari i el maquinari de SafeAssign que està allotjat a AWS com a Servei central. El Servei central proporciona funcions de conversió de documents, emmagatzematge i anàlisi d'originalitat, alhora que ofereix la interfície de l'Originality Report a tots els usuaris de SafeAssign.

El Servei central ofereix la mateixa versió a tots els usuaris; per tant, la majoria de les actualitzacions del Servei central s'apliquen a tots els clients per igual i a la mateixa hora. Podria donar-se el cas que algunes funcions o actualitzacions només estiguin disponibles per a alguns clients. En aquests casos, explicarem les excepcions a les notes de la versió del Servei central, de l'Originality Report o de les integracions corresponents.

Originality Report

L'Originality Report de SafeAssign és la interfície d'usuari principal per a tots els usuaris. El Servei central proporciona l'Originality Report, que es pot actualitzar sense que calgui actualitzar el sistema de gestió de l'aprenentatge de l'usuari. Això permet corregir errors i fer actualitzacions puntuals de manera àgil, alhora que ajuda Blackboard a oferir una experiència d'alta qualitat a tots els usuaris, independentment de la integració o el sistema de gestió de l'aprenentatge que facin servir.

Integracions

User documents are data provided to the SafeAssign Central Service through integration with the LMS. Ara per ara, oferim integracions amb Blackboard Learn i Moodle (incloent-hi Blackboard Open LMS (sistema de gestió de l'aprenentatge)). The Blackboard Learn integration is created through a building block and the Moodle integration is created through a plugin. Blackboard manté aquestes integracions per compte dels seus clients.

Les integracions es poden actualitzar de manera independent o juntament amb les actualitzacions de l'Originality Report i del Servei central. En aquests casos, explicarem les actualitzacions de les àrees corresponents del servei a les notes de la versió.