Escut de Privadesa de Blackboard

Blackboard, Inc., Blackboard Connect, Inc. i Schoolwires, Inc. ("Blackboard") compleix amb el Marc de protecció de la privadesa EUA-UE segons l'estableix el Departament de Comerç dels EUA pel que fa a la recopilació, l'ús i la conservació d'informació personal rebuda de l'Espai Econòmic Europeu ("EEE") i del Regne Unit. Blackboard ha certificat que compleix amb els principis de notificació, elecció, responsabilitat de transferència posterior, seguretat, integritat de dades i limitació d'objecte, accés i recurs, compliment i responsabilitat ("Principis") de l'Escut de Privadesa. Si sorgeix algun conflicte entre les polítiques contingudes en aquesta Declaració i els Principis de l'Escut de Privadesa, prevaldran els Principis. Per obtenir més informació sobre l'Escut de Privadesa, visiti el lloc web de l'Escut de Privadesa del Departament de Comerç dels EUA: https://www.privacyshield.gov/. Per obtenir més informació sobre la nostra certificació de l'Escut de Privadesa, consulti: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOD9AAO.

Per obtenir informació general sobre el nostre compromís amb la privadesa de les dades, consulti el nostre Centre de privadesa i la nostra Declaració de privadesa.


Objecte

L’objecte d'aquesta Declaració de l'Escut de Privadesa de Blackboard ("Declaració") és descriure com complim amb els Principis de l'Escut de Privadesa pel que fa a la informació personal que recopilem. Si vol obtenir informació addicional sobre les nostres pràctiques de privadesa en relació amb la informació recopilada en aquest lloc web en general, consulti la nostra Declaració de privadesa. Si sorgeix algun conflicte entre aquesta Declaració i la Declaració de privadesa, prevaldrà aquesta Declaració.


Abast

Aquesta Declaració s'aplica a qualsevol informació personal rebuda per Blackboard des de l'EEE o el Regne Unit sota la confiança de l'Escut de Privadesa.

Blackboard assumeix que el Marc de l'Escut de Privadesa EUA-UE ha estat invalidat recentment com a base per a la transferència d'informació personal d'acord amb el RGPD pel Tribunal Europeu de Justícia i, per tant, ja no hi confiem per a aquesta finalitat. Amb tot, Blackboard conserva la certificació per continuar demostrant el seu compromís amb la protecció de la informació personal transferida a Blackboard des de l'EEE i el Regne Unit.


Activitats de tractament de dades de Blackboard

En ocasions, Blackboard actua com a encarregat del tractament de les dades o com a responsable del tractament de les dades quan tracta dades personals transferides des de l'EEE i el Regne Unit, depenent del producte o el servei de Blackboard. Encara que els tipus de dades que Blackboard recopila i tracta poden variar segons el producte i les preferències dels nostres clients, la informació que recopilem generalment inclou informació personal relacionada amb estudiants i altres usuaris finals dels nostres productes i serveis, i escoles/organitzacions, informació de facturació i pagaments, comportament de navegació web i altra informació relacionada amb el dispositiu d'un usuari que s'utilitzi per accedir als serveis, a més de la informació que es descriu a la nostra Declaració de privadesa. Blackboard tracta aquestes dades amb la finalitat de prestar els nostres serveis comercials i serveis destinats al consumidor; dur a terme la facturació i els pagaments; oferir el servei al client i el suport a productes; fer les comunicacions i el màrqueting; dur a terme l'anàlisi amb l'objectiu d'informar i millorar els nostres serveis, i altres finalitats de caràcter intern.


Principis

 1. Notificació. Enviarem a les persones afectades una notificació de les nostres pràctiques de recopilació i tractament de dades en la nostra Declaració de privadesa, on es descrigui quina informació personal recopilem, el propòsit i l'ús de la informació personal, les categories de tercers amb els quals podem compartir aquesta informació (i les finalitats per les quals ho fem), el dret de la persona a accedir a aquesta informació, les opcions i els mitjans pels quals la persona pot limitar l'ús i la divulgació de la informació personal, i altres divulgacions coherents amb el Principi de notificació. En els casos en què tractem informació personal en nom d'una institució educativa o d'una altra índole (cadascuna d'elles una "Institució") amb la qual mantingueu una relació directa, col·laborarem amb elles per contribuir a enviar-vos la notificació corresponent.
 2. Elecció. Oferim a les persones l'oportunitat de donar-se de baixa (o donar el consentiment explícit en el cas d'informació confidencial) del fet que la seva informació personal: (i) es reveli a un tercer (que no sigui un proveïdor de serveis o com a resposta a una sol·licitud legal, tal com s'estableix a continuació), o (ii) s'utilitzi per a un fi substancialment diferent d'aquell pel qual s'havia recopilat originalment (tal com s'estableix a la nostra Declaració de privadesa) o que vostè hagi autoritzat posteriorment, si aquest ha estat el cas. També té la possibilitat de triar en qualsevol moment que la vostra informació personal no sigui utilitzada per a finalitats de màrqueting directe; haurà de seguir els procediments de cancel·lació de subscripció que s'indiquen en el correu electrònic que rebrà. Per poder exercir aquest dret, iniciï sessió en el seu compte a través dels Serveis i utilitzi la funcionalitat indicada per fer-ho. Si té més preguntes relacionades amb la informació esmentada anteriorment, també pot contactar-nos a [email protected] (correu electrònic protegit). Quan tractem informació personal en nom d'una Institució, hi col·laborem per complir les opcions triades per qualsevol persona en termes de limitació d'ús o divulgació d'informació personal.
 3. Transferències posteriors (transferència a tercers). Blackboard pot transferir informació personal a determinats tercers (segons es descriu a la nostra Declaració de privadesa). Quan transferim informació personal a un tercer, adoptem les mesures raonables i adients per garantir que aquest tercer tracti la informació personal amb unes finalitats limitades i específiques i de manera coherent amb les obligacions de l'Escut de Privadesa de Blackboard. Quan la transferència es fa a un tercer que actua en nom nostre, Blackboard pot ser responsable si el tercer en qüestió no compleix amb aquestes obligacions, i som responsables del supòsit causant del dany.
 4. Seguretat. Prenem unes mesures raonables i adients per protegir la informació personal davant de qualsevol pèrdua, ús indegut i accés no autoritzat, divulgació, alteració i destrucció. Hem posat en pràctica procediments físics, electrònics i administratius apropiats per ajudar a protegir la informació personal davant de qualsevol pèrdua, ús indegut i accés no autoritzat, divulgació, alteració i destrucció.
 5. Integritat de les dades i limitació de finalitat. Tractarem la informació personal d'una manera que sigui compatible i rellevant respecte a la finalitat per a la qual es va recopilar o la van autoritzar les persones que l'han proporcionada. Quan rebem informació personal d'una Institució, serà la Institució la que determini quines han de ser les finalitats. En tot allò que calgui per dur a terme aquestes finalitats, prendrem les mesures raonables per garantir que la informació personal sigui precisa, completa, actual i fiable per al seu ús previst.
 6. Accés. Les persones residents a l'EEE i el Regne Unit tenen dret a un accés raonable a la informació personal sobre vostè que conservem. Si ens ho sol·licita, també prendrem mesures raonables per corregir, actualitzar, modificar o eliminar qualsevol informació que es demostri que és incorrecta, excepte quan la càrrega o la despesa de fer-ho siguin desproporcionades en relació amb els riscos per a la seva privadesa en el cas en qüestió, o en cas que es vulnerin drets de tercers. Quan tractem informació personal en nom d'una Institució, adreçarem a la Institució qualsevol sol·licitud individual d'accés o de limitació de l'ús o la divulgació, i col·laborarem amb aquesta Institució per tal de satisfer aquestes sol·licituds d'acord amb la legislació aplicable i amb les nostres obligacions en virtut de l'Escut de Privadesa.
 7. Jurisdicció i execució. Com a part de la nostra participació en l'Escut de Privadesa, estem subjectes a les competències d'investigació i d'execució de la Comissió Federal de Comerç dels EUA.
 8. Sol·licituds legals. Es pot sol·licitar a Blackboard que divulgui informació personal en resposta a sol·licituds legals d'autoritats públiques, com ara per complir amb els requisits de seguretat nacional o d'aplicació de la llei.
 9. Contacte amb Blackboard i recursos. Si té alguna pregunta sobre aquesta Declaració o la informació que recopilem sobre vostè sota la confiança de l'Escut de Privadesa, contacti'ns a [email protected] (correu electrònic protegit) o escrigui'ns a:

  Global Privacy Officer
  Blackboard Inc.
  11720 Plaza America Drive
  11th Floor
  Reston, Virginia 20190
  Estats Units

  En cas que li preocupi com s'ha utilitzat la informació personal que ha proporcionat a Blackboard, enviï abans la seva consulta o queixa a l'adreça que s'indica més amunt. Blackboard es pren molt seriosament totes les inquietuds sobre privadesa i ús de la informació personal, i mirarà de respondre-li en el termini de 45 dies després d'haver rebut la seva queixa.

  Si no responem dins d'aquest termini o si la nostra resposta no resol adequadament les seves inquietuds, pot enviar la seva queixa gratuïtament a JAMS, l'encarregat de resoldre les controvèrsies en matèria d'Escut de Privadesa designat per Blackboard, a través d'aquest enllaç: https://www.jamsadr.com/file-an-eu-us-privacy-shield-or-safe-harbor-claim.

  En determinades circumstàncies, les controvèrsies també es poden resoldre a través del procés d'arbitratge obligatori de l'Escut de Privadesa. Consulti el lloc web de l'Escut de Privadesa per obtenir més informació:
  https://www.privacyshield.gov/article?id=C-Pre-Arbitration-Requirements.

   

  Aquesta declaració es va actualitzar el 10 de desembre del 2020.