Communicate effectively.

Your school's website includes a simple-to-use notification system that is designed for teachers — Teacher Communications. You can send messages to any of your students, the entire class, all your classes, or just to parents. Plus, Teacher Communications allows you to send pre-made messages. These messages are categorized into teacher specific categories and can be targeted to select students based on the message subject. You can also create your own message.

Check it out!


Send my own message

If you want to create your own message instead of sending a pre-made message, you can type your own content in Send Message page. You can then select to send it as an email, text/SMS message, or if set by your school, as a phone message.

 1. Select Messages.

  Each teacher's students are separated into classes.

 2. Select the class or a user group.

  Is there a group of students or parents that you contact on a regular basis? Create a special user group!

 3. To send a message to one or a few members, select the specific users. You can select all parents or all students, or use the list icon to select individual users. You can also search for specific users by name.
 4. Type the Subject.
 5. Select one or more delivery methods from the main send message page to send to the recipients:
  • Emails - Type your text and add any images. To remove the email option, close out the tab from the upper right hand corner.
  • Text/SMS - Content needs to be less than 160 characters. To copy content from the email message, select the Copy Content icon. To remove the text/SMS option, close out the tab from the upper right hand corner.
 6. Select Start Time to change the time to send the message. If you want to repeat message, you can also add more dates and times. You cannot send messages during your school's blackout times.
 7. Include language translations by selectingLanguage, and select each language needed.

  You can remove any language with the Delete icon.

  Amheric language will not include translation or text-to-speech capabilities. Some Android devices and iOS do NOT support Amheric, and the message may not look correct on those devices. However, it is expected that those users requiring Amheric language will use phones that support the display.

  If needed, check the text message option if over the character limit.

 8. Select Send when finished.

Send a pre-made message

Pre-made messages allow you to quickly send standard, student-type messages to students in your classes or specific user groups you created. There are several you can choose from.

 • System created: Written and recorded in four supported languages: English, Spanish, Portuguese, and Haitian-Creole. Can't be edited, copied, or deleted. Identified by the Blackboard logo.
 • Admin created: Created by your district administrator. Can be copied only. Identified by an image of a building.
 • User created: Written and recorded by a user. Can be edited, copied, and deleted. Identified by an image of a person.

All of the system pre-made teacher messages are available in several languages including English, Spanish, French, German, Mandarin, and Cantonese. Any of these messages will send in the preferred language of the recipient if available.

Messages will deliver at the optimal start time set by the school or district, and will also adhere to the school or district call window. Contact the school administrator about the teacher message delivery times at each school.

 1. Select Messages.

  Each teacher's students are separated into classes.

 2. Select the class or a user group.
 3. To send a message to one or a few members, select the specific users. You can select all parents or all students, or use the list icon to select individual users. You can also search for specific users by name.
 4. Select a message category from the Saved Messages list.

  Category examples may include Class Achievements, Class Behavior, or Class Projects.

 5. Select the messages to use. The message will appear in the Send Message page.
 6. Type the Subject.
 7. Select one or more delivery methods from the main send message page to send to the recipients:
  • Emails - You can update the text and add any images. To remove the email option, close out the tab from the upper right hand corner.
  • Text/SMS - Content needs to be less than 160 characters. To remove the text/SMS option, close out the tab from the upper right hand corner.
 8. Select Send when finished.

What if I want to send a phone message?

By default, teachers cannot send phone messages unless the feature has been turned on by your district. If it is available, a phone icon will be available on the Send Message page. You can record audio to attach to your message. You can use your school's phone system to record the message, upload an audio file you created, or type text that will translate to speech. You select your recording option from the Phone list when creating a new message.

 • If you select Call me to record, type your phone number and select Call me to record.
 • If you select Call In to record, follow the on-screen instructions to record the message.
  • Call the number listed.
  • Immediately enter the unique four-digit code.
  • Record the message after the prompt.
  • Press pound # when finished.
  • Select from the menu options:
   • Press 1 to save the message.
   • Press 2 to listen to the message.
   • Press 3 to re-record the message.
  • When satisfied with the message, press 1 and wait for the confirmation message before hanging up.
 • If you select Upload Audio file, select Browse to find and upload your recorded audio file.
 • If you select Text to Speech, type your message in the Text messages box. Select Play Audio to listen to the message, or type your phone number and select Call to hear your message.

Create accessible messages

Creació de missatges accessibles

Sabíeu que mil milions de persones a tot el món tenen una discapacitat física o mental? O que el 12,9 % dels estudiants d'Amèrica del Nord tenen algun tipus de discapacitat? És important assegurar-se que tots els estudiants i membres de la comunitat entenen les vostres comunicacions.

Més informació sobre l'accessibilitat en educació


Millors pràctiques d'accessibilitat per a tota la comunicació

Tant si és per al correu electrònic com per a Facebook, crear missatges accessibles us serà fàcil amb aquestes millors pràctiques d'accessibilitat.

 • Redacció clara Utilitzeu frases curtes. Si és possible, feu servir paraules o combinacions de paraules amb 1-2 síl·labes. Feu servir contraccions. Utilitzeu eines com el Hemmingway Editor per mesurar la llegibilitat del vostre text.
 • No feu servir només estils de lletra o colors per indicar la importància. Quan hàgiu d'afegir una indicació visual impactant, assegureu-vos d'utilitzar una alternativa accessible. Feu servir un signe d'exclamació al final de la frase si és important. Els lectors de pantalla entonen les exclamacions i els interrogants. Per tant, l'eina no llegirà "interrogant", sinó que ho entonarà com una pregunta en llegir-ho en veu alta.
 • Incloeu text alternatiu a les imatges. No cal que digueu "Imatge de", perquè les eines de suport ja saben que és una imatge. Feu servir un llenguatge concís, clar i descriptiu. No utilitzeu el mateix text alternatiu per a totes les imatges, com ara "Imatge per il·lustrar el text associat". És irrellevant i afegeix interferències.
 • Afegiu peus de foto quan no pugueu incloure text alternatiu. Si no podeu incloure text alternatiu a les imatges, assegureu-vos que el text transmet tota la informació sense que calgui la imatge.
 • Utilitzeu enllaços descriptius. Cada enllaç ha de descriure què pot esperar trobar l'usuari en fer-hi clic. Eviteu fer servir frases genèriques com ara "feu clic aquí" o "més informació". Les adreces web o els URL no es consideren informatius i no s'han d'utilitzar. En lloc d'això, feu que el text sigui descriptiu.
 • Els fitxers adjunts han de ser accessibles. Seguiu les mateixes millors pràctiques per crear fitxers adjunts accessibles. Per obtenir més informació, vegeu Accessibilitat a Blackboard.
 • Incloeu subtítols o transcripcions als vídeos. Si el vídeo no inclou subtítols, proporcioneu un enllaç a les transcripcions.
 • Proveu d'escoltar el missatge per assegurar-vos que soni bé. Utilitzeu les eines de conversió de text a parla que hi ha disponibles a la majoria dels dispositius per escoltar el missatge abans d'enviar-lo.

Accessibilitat a les xarxes socials

Les xarxes socials no sempre són accessibles. La navegació per als usuaris de lectors de pantalla és tot un repte i el contingut no sempre fa servir títols, text alternatiu per a les imatges o subtítols per als vídeos. Això no vol dir que no pugueu fer servir les xarxes socials. És on hi teniu el vostre públic. Assegureu-vos que el contingut sigui el màxim d'accessible per arribar a tot el vostre públic.

Seguiu les millors pràctiques d'accessibilitat per a tot el contingut i aquests consells quan feu servir Facebook o Twitter.

Facebook

 • Proporcioneu una alternativa de text a totes les fotos i imatges que publiqueu.
 • Proporcioneu un enllaç a les transcripcions quan publiqueu vídeos.

Twitter

 • Informeu el públic sobre el contingut de la piulada. Si la piulada inclou fotos, vídeo o àudio, afegiu-hi aquests prefixos al començament.
  • Fotos: [PIC]
  • Vídeos: [VÍDEO]
  • Àudio: [ÀUDIO]
 • Poseu etiquetes i mencions al final de la piulada.
 • Utilitzeu majúscules inicials a les etiquetes. Escriviu en majúscula la primera lletra de cada paraula de l'etiqueta. Per exemple, #AccessibilitatBlackboard
 • Eviteu l'argot textual que pugui sonar estrany quan el llegeix un lector de pantalla.