Els moderadors poden fer servir sondeigs per moltes raons diferents.

Poden servir per oferir oportunitats per participar i enviar comentaris. O per iniciar un debat. També poden servir per comprovar si heu entès bé el que s’ha presentat.

Després que un moderador inicia un sondeig, se us demana que feu una tria. Les opcions desapareixen per no blocar tot el que passa a l’àrea principal. Seleccioneu Sondeig per tornar a obrir les opcions. Seleccioneu la vostra elecció.

Els lectors de pantalla només anuncien els números de cada opció. Pregunteu al moderador què representa cada número.

Només veureu l'elecció que preneu. Els moderadors veuen un resum de les eleccions preses. També poden veure l'opció concreta que trieu o que trien els altres assistents. També poden veure qui no ha respost.

Els moderadors poden optar per mostrar les respostes globals, però mai no veureu com ha respost un altre usuari.