Els fitxers enllaçats només estan disponibles en anglès.

Blackboard està profundament compromès a garantir que tots els productes i serveis que presta siguin usables i accessibles per a tots els usuaris, sigui quina sigui la seva edat, capacitat o situació. Fidels a la nostra llarga tradició de lideratge en matèria d'accessibilitat, els nostres productes estan dissenyats i desenvolupats d’acord amb les pautes d'accessibilitat a contingut web (WCAG) 2.0 de nivell AA, reconegudes internacionalment, i amb les normes de la Secció 508 als Estats Units. Una entitat independent realitza auditories periòdiques del nostre programari per garantir que es compleixen i mantenen les expectatives de qualitat.

Més informació sobre el compromís de Blackboard amb l’accessibilitat


Millor experiència de lector de pantalla

 • Compatibilitat completa amb lectors de pantalla en tots els fluxos de treball claus.
 • Dreceres de teclat globals per a accions comunes. Hi ha dreceres de teclat addicionals. Per a més informació, vegeu Dreceres de teclat.
 • Compatibilitat amb lectors de pantalla per a activitats en pissarra electrònica i fitxers penjats, sense necessitat de complexes conversions.
 • Subtitulació en directe. Per a més informació, vegeu Subtitulació en directe.

Per gaudir de la millor experiència de Blackboard Collaborate amb el lector de pantalla, feu servir Firefox® i Jaws en un sistema Windows®. En un Mac®, feu servir Safari® i VoiceOver.


Navegació amb el teclat

S’utilitzen interaccions de teclat estàndards del sector arreu de Blackboard Collaborate. Els patrons de navegació amb el teclat varien segons el navegador (Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome), però les interaccions dins d’un navegador específic són comunes i coherents.

Si utilitzeu un Mac amb Firefox o Safari i teniu problemes per navegar amb el teclat, reviseu i actualitzeu la configuració del sistema operatiu i del navegador. D’aquesta manera, us assegureu que teniu la configuració adequada per a la navegació amb el teclat. Per a més informació, consulteu el següent:

 • Configuració de Firefox
 • Consells de navegació amb el teclat a Firefox
 • Configuració general de Mac

Les dreceres de teclat globals s’han establert per a accions comunes dins de Blackboard Collaborate. Algunes de les dreceres de teclat addicionals són:

 • Per activar i desactivar el micròfon, premeu Alt + M a Windows. En un Mac, premeu Opció + M.
 • Per activar i desactivar la càmera, premeu Alt + C a Windows. En un Mac, premeu Opció + C.
 • Per aixecar i abaixar la mà, premeu Alt + H a Windows. En un Mac, premeu Opció + C.
 • Per anar a la diapositiva següent, premeu Alt + Re Pàg. En un Mac, premeu Alt + Fn + fletxa amunt.
 • Per retrocedir una diapositiva, premeu Alt + Av Pàg. En un Mac, premeu Alt + Fn + fletxa avall.
 • Per accedir a la llista d’assistents, primer heu de mostrar el tauler Assistents seleccionant-lo amb el tabulador i després activant el botó amb l’etiqueta "Obre el tauler Collaborate". Si el botó està etiquetat com a "Tanca el tauler Collaborate", el tauler ja és obert. A continuació, localitzeu i activeu la pestanya “Assistents" amb la tecla de retorn. Ara sou al tauler Assistents. Des d’aquí, aneu al botó “Accedeix a la llista d’assistents" amb el tabulador i premeu la tecla de retorn. Només podeu accedir a aquest botó amb la tecla de tabulació. Només és visible quan té el focus. Premeu la barra espaiadora per activar-lo. Si feu de moderador, podeu utilitzar el tabulador per desplaçar-vos pels controls de cada assistent.

Dreceres de teclat de reproducció d’enregistraments

 • Per aturar i reproduir l’enregistrament, premeu la barra espaiadora.
 • Per repetir i ometre l'enregistrament 10 segons, premeu les tecles de fletxa esquerra i dreta. O bé, premeu Majús + fletxa esquerra o Majús + fletxa dreta per moure el marcador 10 segons a la barra de progrés.
 • Per pujar i baixar el volum un 5 %, premeu les tecles de fletxa amunt i avall.

Navegació pel tauler Collaborate amb lectors de pantalla

Collaborate Panel With a Screen Reader

Using the "button" or link quick keys (B in JAWS or VO + Command + L in VoiceOver) look for the button labeled "Open Collaborate Panel".

If the link quick key in VoiceOver doesn't identify this action, try VO + Command + G to go to the next graphic, or VO + Right Arrow to read the next item until you find it. 

Activating this button opens a 'tab list' which works as follows:

 1. The first tab "Chat" is focused by default. Use the TAB key on your keyboard to interact with the elements within the chat panel including reading and posting messages.
 2. Use the right and left arrow keys to move through the tabs (Chat, Attendees, Content, and Settings).
 3. Once a tab has focus you can use the TAB key to move through the elements on the page. Or back to the list of tabs.
 4. Tab to the "close Collaborate Panel" button to exit out of this experience.

Controls de teclat de l’historial de xat

Chat history keyboard controls in Collaborate

Use the keyboard controls at the top of the Chat panel to move between messages. The keyboard controls are only available after messages have been posted in Chat and are only available with keyboard navigation.

 1. From the text entry field in the Chat panel press Shift + Tab to open the keyboard controls. Or from the Chat with menu at the top of the panel press Tab.
 2. By default, the focus is on the Next chat message control. Press Shift + Tab to find the Previous chat message and First chat message controls. Press Tab to find the Last chat message control. Collaborate's chat history only has 50 messages displayed at any given time.
 3. Press Space Bar to activate the control and listen to the message.
 4. Press Tab to move through the controls and return to the chat text entry field.

Sondeig

Els usuaris de lectors de pantalla poden utilitzar el tabulador per desplaçar-se pel sondeig i triar una opció de la llista.


Compartir contingut

Actualment no s’admet l’ús compartit d’aplicacions en els lectors de pantalla a Blackboard Collaborate. Si feu servir un lector de pantalla, podeu compartir fitxers i una pissarra electrònica en blanc amb els assistents. No podeu compartir una aplicació oberta en el vostre dispositiu. Per exemple, no podeu compartir un fitxer de Microsoft® PowerPoint® que teniu obert a l’ordinador.

Compartir fitxers

Els usuaris de lectors de pantalla poden accedir al text dels fitxers PowerPoint i PDF compartits a la sessió. D’aquesta manera, és fàcil seguir el ritme quan canvien les diapositives.

Els moderadors i presentadors han de seleccionar Comparteix fitxers i penjar els fitxers a Collaborate perquè els lectors de pantalla puguin accedir al text.


Configuració d’àudio i vídeo

Teniu problemes per configurar l’àudio i el vídeo amb JAWS? Aneu a Configuració de l’àudio amb Jaws a Google ChromeTM.

Teniu problemes per configurar l’àudio i el vídeo amb VoiceOver? Aneu a Configuració de l’àudio amb VoiceOver.


Subtitulació en directe

L’experiència Ultra inclou subtitulació en directe. D’aquesta manera, s'ofereix una experiència d’aprenentatge a estudiants sords o que tenen problemes d’audició i a estudiants la llengua materna dels quals no és la mateixa que la del moderador.

Els moderadors han de fer que alguns assistents siguin subtituladors. Els subtituladors escriuen allò que es diu durant una sessió. Els altres assistents poden veure el que s'escriu en temps real. Podeu tenir diversos subtituladors per a diversos idiomes.

Més informació sobre com fer que un assistent faci de subtitulador per als Moderadors

Els subtítols que s'introdueixen durant la sessió en directe s'inclouen en l'enregistrament de la sessió. Si la sessió tenia més d’una pista de subtítols, només es captura la primera que hi ha disponible.

Més informació sobre l'enregistrament de sessions per als participants


Ser subtitulador

Com a subtitulador, podeu proporcionar subtítols per a altres persones que participen en la sessió. Un moderador us assignarà aquest rol.

Hi pot haver més d’un subtitulador en una sessió. Els subtituladors s’identifiquen al tauler Assistents amb una icona de subtitulació (CC, de l’anglès Closed Caption) al costat.

La subtitulació en directe no és compatible amb els idiomes japonès, xinès simplificat, xinès tradicional i coreà. Els usuaris amb navegadors amb aquests idiomes definits reben un error en començar.


Comencem

Quan us facin subtitulador, veureu una alerta per informar-vos que ara podeu proporcionar subtítols.

Seleccioneu Comencem quan estigueu a punt. En fer-ho, els altres assistents sabran que hi ha subtítols disponibles. Els subtítols apareixen a la seva pantalla mentre els escriviu en temps real.

En seleccionar Comencem s’obre també un camp de text que és on escriureu allò que sentiu durant la sessió.

El vostre nom s’utilitza per defecte com a títol dels subtítols que escriviu. És una bona pràctica canviar el títol per quelcom que els altres puguin reconèixer quan vegin els vostres subtítols. Per exemple, Subtítols o Subtítols en català.

Veieu el contingut que s'està compartint i voleu veure l’orador? Seleccioneu la imatge sobreposada per veure l’orador actiu.


Navegadors en xinès, japonès i coreà

El procés d’introducció de subtítols en directe no és compatible amb els navegadors establerts en xinès, japonès i coreà. Això vol dir que el que escriviu podria no aparèixer de la manera que voleu. Els assistents veuen totes les pulsacions, no només la paraula resultant.

Exemple: per escriure la paraula japonesa "河口", el subtitulador escriurà "kakou", que apareix escrit com a "kかkこう". Aquests caràcters es converteixen manualment en "河口". Els assistents que visualitzen els subtítols veuen tant els caràcters escrits com els convertits, cosa que fa difícil comprendre els subtítols.

Definiu l'idioma del navegador en anglès per escriure els subtítols en xinès, japonès i coreà.


Enregistrament de subtítols i transcripcions de xat

Download Collaborate Recording and Transcripts

If the moderator has allowed session recording downloads, you can download recordings and transcripts from the recording player Recording menu.

Open the Recording menu at the top left of your screen.

 • Download the full recording
 • Download caption transcripts
 • Download chat transcripts

You can also download captions from the main Recordings list.

 1. From Recordings find a recording with Closed Captions (CC).
 2. Select the Closed caption options menu and select Download captions.