Els fitxers enllaçats només estan disponibles en anglès.

Blackboard està profundament compromès a garantir que tots els productes i serveis que presta siguin usables i accessibles per a tots els usuaris, sigui quina sigui la seva edat, capacitat o situació. Fidels a la nostra llarga tradició de lideratge en matèria d'accessibilitat, els nostres productes estan dissenyats i desenvolupats d’acord amb les pautes d'accessibilitat a contingut web (WCAG) 2.1 de nivell AA, reconegudes internacionalment, i amb les normes de la Secció 508 als Estats Units. Una entitat independent realitza auditories periòdiques del nostre programari per garantir que es compleixen i mantenen les expectatives de qualitat.

Més informació sobre el compromís de Blackboard amb l’accessibilitat


Millor experiència de lector de pantalla

 • Compatibilitat completa amb lectors de pantalla en tots els fluxos de treball claus.
 • Dreceres de teclat globals per a accions comunes. Hi ha dreceres de teclat addicionals. Per a més informació, vegeu Dreceres de teclat.
 • Compatibilitat amb lectors de pantalla per a activitats en pissarra electrònica i fitxers penjats, sense necessitat de complexes conversions.
 • Subtitulació en directe. Per a més informació, vegeu Subtítols.

Millor experiència de lector de pantalla a Collaborate


Compatibilitat dels navegadors amb els lectors de pantalla

Per gaudir de la millor experiència a Blackboard Collaborate amb el lector de pantalla, utilitzeu ChromeTM i JAWS en un sistema Windows®. En un Mac®, feu servir Safari® i VoiceOver.

 • Windows
  • Chrome amb JAWS
 • macOS
  • Safari amb VoiceOver
  • Chrome amb VoiceOver (provisional)

Navegació amb el teclat

S’utilitzen interaccions de teclat estàndards del sector arreu de Blackboard Collaborate. Els patrons de navegació amb el teclat varien segons el navegador (Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome), però les interaccions dins d’un navegador específic són comunes i coherents.

Si utilitzeu un Mac amb Firefox o Safari i teniu problemes per navegar amb el teclat, reviseu i actualitzeu la configuració del sistema operatiu i del navegador. D’aquesta manera, us assegureu que teniu la configuració adequada per a la navegació amb el teclat. Per a més informació, consulteu el següent:

Les dreceres de teclat globals s’han establert per a accions comunes dins de Blackboard Collaborate. Algunes de les dreceres de teclat addicionals són:

 • Per activar i desactivar el micròfon, premeu Alt + M a Windows. En un Mac, premeu Opció + M.
 • Per activar i desactivar la càmera, premeu Alt + C a Windows. En un Mac, premeu Opció + C.
 • Per aixecar i abaixar la mà, premeu Alt + H a Windows. En un Mac, premeu Opció + H.