Feu que els usuaris participin més a les sessions amb el Xat.

La majoria dels estudiants se senten còmodes si poden fer servir alguna mètode de comunicació per text, ja que hi ha estudiants que no s'atreveixen a parlar amb les funcions d'àudio i vídeo.

Obriu el tauler Collaborate i seleccioneu Obre el xat per iniciar la conversa.

Teniu dubtes sobre on és el tauler Collaborate? Aneu a Familiaritzeu-vos amb l'entorn.


Permetre el xat a les sessions

És possible que el xat no estigui activat quan entreu per primer cop a la sessió. L'haureu d'activar.


Collaborate Chat Emoji


Chat emoji

An important part of a classroom dynamic is the non-verbal communication. The look on someone's face, or hearing their tone, tells you a lot about how they are getting along in the class. Emojis bring that non-verbal communication to a virtual setting. Browse or search for the emoji that conveys exactly what you want to.

The emoji pack for Collaborate with the Ultra experience supports diversified emojis and Unicode 8 characters.

Use one of five supported skin tones on any human emoji. Use the Select skin tone button to change the skin tone of all human emoji at once. Or use Unicode characters to set the skin tone for the emoji when you use it.

  • Select skin tone: Select the Select skin tone button and choose the tone you want.
  • Unicode 8 characters: Add underscore, tone, and the supported tone number (1 through 5) to your emoji when typing. Don't forget the colons on either end of your emoji text. For example, :wave_tone5:

Configuració del xat privat

Els moderadors poden limitar amb qui poden xatejar els participants. Els moderadors també poden supervisar tots els xats privats.

Si voleu supervisar xats privats o permetre que els participants només xategin amb els moderadors, heu de seleccionar una opció o una altra a la Configuració de la sessió ABANS que comenci la sessió.

  • Els participants només poden xatejar en privat amb els moderadors: el xat privat està disponible de forma predeterminada. Quan se selecciona, els participants només poden conversar en privat amb els moderadors. Si no es tria aquesta opció, els participants podran xatejar en privat amb qualsevol altre participant de la sessió.

  • Els moderadors supervisen tots els xats privats: Si se selecciona, els moderadors poden veure tot el que s'està dient en els canals de xat privat. Es mostra una alerta a la part superior del canal del xat privat per indicar als usuaris que s'està supervisant la conversa. Si no es tria aquesta opció, no veureu els canals de xat privat.

Seguiment del xat


Seguiment del xat

Pot ser que veieu estudiants que participen en un xat i no s'atreveixen a parlar amb les funcions d'àudio i vídeo.

Feu un seguiment del xat per veure si algú vol fer una pregunta o un comentari. Obriu el tauler Collaborate i seleccioneu Obre el xat.

També podeu supervisar tots els xats privats.

Si voleu supervisar xats privats o permetre que els participants només xategin amb els moderadors, heu de seleccionar una opció o una altra a la Configuració de la sessió ABANS que comenci la sessió.