Küçük grupların daha kolay iş birliği yapmasını sağlamak için ana odadan ayrı özel oda grupları oluşturabilir ve katılımcıları bu gruplara atayabilirsiniz.

Oturumunuzda 250'den fazla katılımcı varsa özel oda grupları kapatılır.

Özel oda gruplarının kendi özel ses, video, beyaz tahta, uygulama paylaşımı ve sohbet işlevi bulunmaktadır. Gruplarda, Ana odadan (ve diğer gruplardan) bağımsız olarak iş birliği yapılır.

Özel oda gruplarında söylenenler ve izlenenler kayıt altına alınmaz.


Özel oda gruplarını başlatma

Collaborate sizin için özel oda grupları oluşturup rastgele atayabilir. İsterseniz grupları kendiniz de oluşturabilirsiniz. Özel oda grupları, oturum sırasında atanır. Özel oda gruplarını önceden oluşturamaz veya kaydedemezsiniz.

 1. Collaborate panelinden İçerik Paylaş panelini açın.

  Collaborate panelinin nerede olduğunu bilmiyor musunuz? Yolunuzu Kaybetmeyin bölümüne atlayın.

 2. Özel Oda Grupları'nı seçin.
 3. Grupları atayın. Şu seçeneklerden birini seçin:
  • Rastgele atama: Collaborate, grupları oluşturur ve sizin adınıza katılımcıları rastgele atar.

   Rastgele atama yalnızca odada dört veya daha fazla kişi olduğunda kullanılabilir.

   • Bir gruba katılmak istiyorsanız Grup atamasına moderatörler ekle ögesini seçin.
   • Her bir gruptaki katılımcı sayısını değiştirebilirsiniz. Grup sayısını Grup Sayısı menüsünde seçin.
   • Katılımcıların gruplandırılma şeklini beğenmediyseniz Katılımcıları Yeniden Ata'yı seçin.
  • Özel atama: Kendi gruplarınızı oluşturun.

   Grupların adını değiştirebilirsiniz.

   En fazla 20 grup oluşturabilirsiniz. Özel oda grupları yalnızca 250 veya daha az katılımcı içeren gruplarda kullanılabilir. Her bir gruba yerleştirebileceğiniz katılımcıların sayısıyla ilgili herhangi bir sınırlama yoktur. Bununla birlikte, katılımcıları gruplarınıza eşit şekilde dağıtmanızı tavsiye ederiz.

   • Bir gruba katılımcı atayın. İstediğiniz katılımcıların seçenekler menüsünü ve ardından grubu seçebilirsiniz. Ayrıca katılımcıları seçip doğru gruba sürükleyebilirsiniz.
   • Daha fazla grup eklemek için Yeni bir grup oluştur ögesini seçin.
  • Kurs grup kümesi: Blackboard Learn kursunuzda oluşturulan grupları kullanın.

   Kurs grup kümesi, yalnızca Collaborate ve Blackboard Learn entegrasyonu ile kullanılabilir.

   • Kullanmak istediğiniz grup kümesini seçin.
   • İsterseniz katılımcıları seçip farklı bir gruba da sürükleyebilirsiniz. Katılımcıların Collaborate'teki farklı gruplara taşınması, kursunuzdaki grup yapısını etkilemez.
   • Grup kümeleri, içlerinde en fazla 20 grup barındırabilir.
 4. Katılımcıların kendi başlarına başka bir gruba geçiş yapmasına izin vermek istiyorsanız Katılımcıların grup değiştirmesine izin ver'i seçin.
 5. Başlat'ı seçin.

Blackboard Learn grupları entegrasyonu

Özel oda gruplarını, Blackboard Learn kursunuzda oluşturulan gruplarla başlatın. Özel oda gruplarını önceden oluşturmak için mevcut kurs gruplarını kullanın ve zaman kazanın. Mevcut öğrenci iş birliği üzerine inşa edin.

Collaborate ve Blackboard Learn entegrasyonu sayesinde, öğrenciler, eğitmen için ilave iş yükü yaratmadan kendi gruplarında kalabilirler. Collaborate oturumunda, eğitmen de biraz esnekliğin tadını çıkararak Learn'deki grupları etkilemeden grupları gerektiği şekilde ayarlayabilir. Örneğin; katılımcılar arasında grupları dengeleyebilir.

Collaborate ve Blackboard Learn grupları entegrasyonu, SaaS dağıtımında kullanılabilir. Her iki deneyime de uygulanır:

 • Orijinal kursu deneyimi grup kümeleri (bağımsız gruplar hariç)
 • Ultra kurs deneyimi, kurs seviyesi grupları

Özel oda grubu başlattığınızda, Grupları Ata menüsüne gidin ve Kurs grup kümesi ögesini seçin. Kullanmak istediğiniz grup kümesini seçin ve özel odayı başlatın.


Özel Oda Gruplarını Duraklatma ve Devam Ettirme

Gruplar başlatıldıktan sonra, oluşturmuş olduğunuz grupları kaybetmeden tüm katılımcıları ana odada bir araya getirmek istediğiniz durumlar olabilir. Bir süre sonra, bu katılımcıları tekrar kendi gruplarına dağıtabilirsiniz.

Bu amaçla kullanılan Duraklat ve Devam Ettir düğmeleri, şunları yapmanızı sağlar:

 • Duraklat: Özel oda gruplarını beklemeye alır ve tüm katılımcıları ana odada yeniden gruplar.
 • Devam Ettir: Özel oda gruplarını yeniden başlatır ve tüm katılımcıları daha önceki gruplarına dağıtır.

Özel oda gruplarını Duraklatmak için:

 1. Sağdaki paneli açın ve özel oda grupları seçeneğine gidin.
 2. Grup listesinin üst kısmından Duraklat'ı seçin.

Özel oda gruplarını Devam Ettirmek için:

 1. Grupları duraklattıktan sonra, düğme hemen Devam Ettir'e dönüşecektir.
 2. Grupları tekrar açmak için Devam Ettir'i seçin.

Daha iyi bir deneyim için, grupları hangi moderatör duraklattıysa yalnızca o moderatör devam ettirebilir.

Parallel images with the breakout groups panel is open and groups are running. Highlighted the pause and resume buttons.

Özel oda gruplarıyla dosya paylaşma

Bir veya daha fazla özel oda grubuyla dosya paylaşabilirsiniz.

 1. Özel oda gruplarını başlattıktan sonra, Dosya Paylaşımı'nı seçin.
 2. Paylaşmak istediğiniz dosyanın Dosya seçenekleri menüsünü açın.
 3. Gruplarla paylaş'ı seçin.
 4. Dosyayı paylaşmak istediğiniz grupları seçin.
 5. Şimdi Paylaş'ı seçin.

Dosyanın ilk slaytı özel oda grubunda görüntülenir.

Ayrıca grup dosyalarını daha sonra kullanmak üzere kaydedebilirsiniz. Oturumu kapatmadan önce özel oda grubu dosyalarını bulun ve tümünü ana odaya kaydedin.

Özel oda grubu dosyalarını kaydetme ile ilgili daha fazla bilgi


Collaborate Süreölçer

Süreölçer

Süreölçer, geçici olarak devre dışıdır.Behind the Blackboard'daki Destek Bülteninden daha fazla bilgi edinin.

Süreölçeri ayarlayarak katılımcılarınıza ne zaman başlayacağınızı ve ne kadar süre kaldığını bildirin. Collaborate panelini açın, İçerik Paylaş'ı seçin ve ardından Süreölçer'i başlatın.

Özel oda grupları kullanıyorsanız süreölçeri ana odaya ayarlayın. Herkes süreölçeri görür. Hangi grupta oldukları fark etmez.


Katılımcılar özel oda gruplarında neler yapabilir?

Özel oda grupları, grup iş birliği düşünülerek tasarlanmıştır. Gruptaki her katılımcı sunucu olarak görünür. Bu, tüm katılımcıların grubun geri kalanıyla beyaz tahta, dosya ve uygulama paylaşımı yapabileceği anlamına gelir.

Tarayıcınızın uygulama paylaşımını desteklediğine emin olun

Sunucu izinleri ile ilgili daha fazla bilgi


Grupları takip etme

Özel oda grupları başlatıldıktan sonra takip etmek üzere gruplar arasında geçiş yapabilirsiniz. Kendinizi bir gruba atamanız hâlinde gruptaki diğer kişilerin neler yaptığını görebilir ve duyabilirsiniz. Buna paylaşılan içerik, ses, video ve sohbetler de dâhildir.

Diğer grupların neler yaptığını görmek isterseniz bu gruplara katılmanız gerekir. Katılımcılar panelinden Gruba Katıl'ı seçin.

Grup sohbetleri, yalnızca gruba açıktır. Herkes sohbet odası, hangi gruptan olursa olsun tüm katılımcılara açıktır. Moderatör olarak aynı zamanda moderatörlere özel bir sohbet odanız da olur.

Özel oda gruplarını başka bir moderatör güncelleştiriyorsa gruplar arasında geçiş yapamazsınız.


Katılımcıları başka bir gruba taşıma

Moderatörler, Katılımcılar panelinden Gruba Katıl'ı seçerek kendilerini başka gruplara taşıyabilirler. Diğer katılımcıları da taşıyabilirsiniz.

 1. Katılımcılar panelinden bir katılımcı bulun ve Katılımcı denetimleri'ni seçin.
 2. Başka bir gruba geçmeyi seçin. Özel oda grupları paneli açılacaktır.
 3. Katılımcıyı başka bir gruba taşıyın. Bunu iki farklı şekilde yapabilirsiniz.
  • Katılımcının seçenekler menüsünü ve ardından grubu seçin.
  • Katılımcıyı seçip yeni gruba sürükleyin.
 4. Güncelleştir ögesini seçin.

Özel oda gruplarını bir moderatör güncelleştiriyorsa siz de katılımcılarınız da gruplar arasında geçiş yapamazsınız.

Katılımcıları oturumdan çıkartabilir miyim?

Evet. Evet, katılımcıları ana odaya veya başka bir gruba gönderebilirsiniz. Ya da katılımcıyı oturumdan tamamen çıkartabilirsiniz. Katılımcılar panelinden katılımcının seçenekler menüsünü açın. Oturumdan Çıkar'ı seçin.

Başka bir moderatör gruplarda değişiklik yaparsa ne olur?

Siz Güncelleştir'i seçmeden önce başka bir moderatör grupta değişiklik yaparsa yaptığınız değişiklikler kaybolur. Başka bir moderatörün değişiklik yaptığı bilgisini alırsınız. Bir moderatör özel oda gruplarını güncelleştirirken hiç kimse gruplar arasında geçiş yapamaz.


Özel oda gruplarını sonlandırma

Özel oda gruplarını sonlandırıp herkese ana odaya taşımak istediğinizde Özel oda gruplarını sonlandır'ı seçin. Bu seçeneği, Katılımcılar panelinin üst kısmında veya İçerik Paylaşımı panelinde Özel Oda Grupları seçeneğinin yanında bulabilirsiniz.

Özel Oda Gruplarını Sonlandır'ı seçtiğinizde tüm katılımcılar tekrar ana odaya taşınır.

Gruplar sonlandırıldıktan sonda, grupta paylaşılan şeyler ana odada kullanılamaz. Özel oda gruplarını sonlandırmadan birkaç dakika önce katılımcıları uyarın. Grupları sonlandırmadan önce söz konusu gruplara, üzerinde çalıştıkları şeyin ekran görüntüsünü alacak veya başka bir yöntemle kaydedecek kadar zaman tanıyın.


Özel oda gruplarından dosya kaydetme

Ayrıca grup dosyalarını daha sonra kullanmak üzere kaydedebilirsiniz. Oturumu kapatmadan önce özel oda grubu dosyalarını bulun ve tümünü ana odaya kaydedin.

 1. Özel oda gruplarını sonlandırdıktan sonra ve oturumdan ayrılmadan önce Dosya Paylaşımı'nı seçin.
 2. Bir grup klasörünü açın.
 3. Kaydetmek istediğiniz dosyanın Dosya seçenekleri menüsünü açın.
 4. Ana oda dosyalarına taşı'yı seçin.

Grup dosyası ana odaya kaydedilir ve tekrar kullanılabilir.

Oturum örneği kapandığında dosyaların üzerinde yapılan ek açıklamalar ve düzenlemeler silinir.

Collaborate Özel Oda Grupları ve Kayıtlar


Kayıtlar ve özel oda grupları

Özel oda gruplarında söylenenler ve izlenenler kayıt altına alınmaz. Collaborate, tüm katılımcılar özel oda gruplarına katılmak üzere ana odayı terk ettiklerinde kaydı durdurur. 

Bir veya daha fazla katılımcı ana odaya geri döndüğünde Oturum Menüsü'nden kaydı yeniden başlatabilirsiniz.


Faydalı ipuçları

Beyaz tahtada tek bir ögeyi silme. Silgi düğmesi bir tahtadaki/slayttaki tüm bildirimleri temizler. Tek bir açıklama parçasını seçmek için Seç aracını ve ardından sadece seçilen kısmı silmek için klavyenizdeki geri tuşunu (sil tuşunu değil) kullanın.

Beyaz tahtadaki içeriği döndürme. Bir nesneyi seçmek için Seç aracını kullanın, ardından seçim kutusunun sağında orta kısımda görünen (çok) küçük kutuyu seçip sürükleyin.

Bir gruba aynı anda birden fazla katılımcı atama. Özel oda gruplarını manuel olarak dolduruyorsanız klavyenizdeki Üst Karakter tuşunu basılı tutarak çok sayıda katılımcı seçebilirsiniz. Ardından bunları ilgili gruba sürükleyip bırakabilirsiniz. Dilerseniz her katılımcının satırından “...” ögesini seçebilir, ardından da katılımcılar için grup seçebilirsiniz.

Geç kalanların bir özel oda grubuna katılmasına izin verme. Geç kalan katılımcıların bir özel oda grubuna katılmasına izin vermek için Katılımcıların grup değiştirmesine izin ver ögesini seçin.

Faydalı ipuçları ile katkıda bulunanlar

Amy Eyre (e-Öğrenim Destek Görevlisi) | Program Tasarımı ve Öğrenim Teknolojisi Ekibi | York Üniversitesi, İngiltere

Helga Gunnarsdottir (Öğrenim Teknolojileri Uzmanı) | Öğrenim Yenilik Birimi | Batı İngiltere Üniversitesi, İngiltere