No sabeu si esteu preparat per començar a fer servir el nou Blackboard Collaborate amb l'experiència Ultra? Us ajudem a decidir.

Amb l'experiència Ultra, Blackboard és una solució de conferències web basades en navegador amb una gran qualitat i un disseny completament actualitzat perquè la formació i l'aprenentatge a distància siguin senzills, clars i pràctics.

L'experiència Ultra pot ser una bona opció si treballeu amb horaris de feina, conferències i col·laboració en grups petits. D'altra banda, us recomanem que continueu amb l'experiència Original de moment si utilitzeu la col·laboració en grups grans, realitzeu un aprenentatge i una formació profunds i teniu seminaris web a gran escala.

Escenaris recomanats
EscenarisÚs de l'experiència UltraÚs de l'experiència Original
Horaris de feina (per exemple: reunions d'un a un, suport estudiantil, sessions informals)
Yes
 
Conferència (fins a 500 assistents)
Yes
 
Col·laboració en grups petits (fins a 100-250 assistents, segons la llicència)
Yes
 
D’aquesta manera, s'ofereix una experiència d’aprenentatge a estudiants sords o que tenen problemes d’audició i a estudiants la llengua materna dels quals no és la mateixa que la del moderador.
Yes
 
Sessions accessibles des de Blackboard Learn 9.1 (octubre de 2014) i Learn SaaS
Yes
 
Sessions accessibles des de Blackboard Open LMS
Yes
 
Sessions accessibles des d'un altre sistema de gestió de l'aprenentatge (LMS) compatible amb LTI
Yes
 
Enregistrar sessions
Yes
 
Formació i aprenentatge profunds que fan servir enquestes, grups dividits i altres utilitats
Yes
 
Seminaris web a gran escala (fins a 1.000 assistents) 
Yes
Col·laboració en grups grans (fins a 1.000 assistents) 
Yes

No sabeu si esteu preparat per començar a fer servir el nou Blackboard Collaborate amb l'experiència Ultra? Us ajudem a decidir.

Amb l'experiència Ultra, Blackboard és una solució de conferències web basades en navegador amb una gran qualitat i un disseny completament actualitzat perquè la formació i l'aprenentatge a distància siguin senzills, clars i pràctics.

L'experiència Ultra pot ser una bona opció si treballeu amb horaris de feina, conferències i col·laboració en grups petits. D'altra banda, us recomanem que continueu amb l'experiència Original de moment si utilitzeu la col·laboració en grups grans, realitzeu un aprenentatge i una formació profunds i teniu seminaris web a gran escala.

Escenaris recomanats
EscenarisÚs de l'experiència UltraÚs de l'experiència Original
Horaris de feina (per exemple: reunions d'un a un, suport estudiantil, sessions informals)
Yes
 
Conferència (fins a 500 assistents)
Yes
 
Col·laboració en grups petits (fins a 100-250 assistents, segons la llicència)
Yes
 
D’aquesta manera, s'ofereix una experiència d’aprenentatge a estudiants sords o que tenen problemes d’audició i a estudiants la llengua materna dels quals no és la mateixa que la del moderador.
Yes
 
Sessions accessibles des de Blackboard Learn 9.1 (octubre de 2014) i Learn SaaS
Yes
 
Sessions accessibles des de Blackboard Open LMS
Yes
 
Sessions accessibles des d'un altre sistema de gestió de l'aprenentatge (LMS) compatible amb LTI
Yes
 
Enregistrar sessions
Yes
 
Formació i aprenentatge profunds que fan servir enquestes, grups dividits i altres utilitats
Yes
 
Seminaris web a gran escala (fins a 1.000 assistents) 
Col·laboració en grups grans (fins a 1.000 assistents)