Temporitzador amb tecnologies d’assistència


Temporitzador

Quan un moderador inicia el temporitzador, s’emet una alerta per informar els usuaris de lectors de pantalla del temps que tenen. A mesura que el temporitzador va avançant, indica explícitament quan queda un minut i quan queden 30 segons.

Quan el temporitzador acaba el compte enrere, es mostra una alerta visual a la cantonada superior dreta de la pàgina amb el text “S’ha esgotat el temps”. El botó del temporitzador canvia al text "Finalitzat” i els usuaris de lectors de pantalla senten "S’ha esgotat el temps”.

Detalls del temporitzador

 1. Per sentir com avança el temporitzador en temps real, aneu al botó emergent Temporitzador: Actiu.
 2. Premeu la barra espaiadora o seleccioneu el botó emergent Temporitzador: Actiu per obrir la regió del temporitzador.
  • Es mostren els detalls del temporitzador amb el temps que queda actualment en forma de número blanc en negreta amb el format MM:SS. El temps total es mostra en un cos de lletra blanc més petit a sota, també en format MM:SS. 
  • Els usuaris de lectors de pantalla senten “Queden MM:SS de MM:SS”.

Quan s’obre la regió del temporitzador, no es pot tancar fins que s’esgota el temps. En aquell moment, aneu al botó Fet. Premeu la barra espaiadora o seleccioneu el botó Fet per treure el temporitzador de la pàgina, si no ho fa el moderador.


Activar un temporitzador

 1. Al tauler Comparteix el contingut, aneu al botó Temporitzador.
 2. Premeu la barra espaiadora o seleccioneu el botó Temporitzador per obrir el tauler Inicia el temporitzador.
 3. Navegueu al tauler Inicia el temporitzador per canviar les característiques següents segons convingui:
  • Camp de text Minuts necessaris pas a pas/incrementals
   • El camp s'emplena automàticament amb 5. Premeu Suprimir o Retrocés per esborrar el valor i introduir un altre valor numèric. Premeu la tabulació o seleccioneu Segons per sortir del camp Minuts
  • Camp de text Segons necessaris pas a pas/incrementals
   • El camp s'emplena automàticament amb 0. Premeu Suprimir o Retrocés per esborrar el valor i introduir un altre valor numèric. Premeu el tabulador o seleccioneu el camp Descripció del temporitzador que hi ha després del camp Segons. El camp d’edició Descripció del temporitzador admet un màxim de 120 caràcters.
  • Camp de selecció Comptadors del temporitzador amb valors ascendents i descendents
  • Camp de selecció Qui pot veure el temporitzador amb els valors Tothom i Només moderadors.
 4. Aneu al botó Inicia.
 5. Premeu la barra espaiadora o seleccioneu el botó Inicia per obrir el temporitzador.
 6. El temporitzador es mostra a sobre dels botons Comparteix l’àudio i Comparteix el vídeo a la secció principal. Els usuaris de lectors de pantalla senten “Temporitzador iniciat, núm. minuts restants”.

Posar en pausa el temporitzador

 1. Aneu al botó emergent Temporitzador: Actiu, que es mostra visualment a sobre dels botons Comparteix l’àudio i Comparteix el vídeo com un comptador amb números que van augmentant o disminuint.
 2. Premeu la barra espaiadora o seleccioneu el botó emergent Temporitzador: Actiu per obrir la regió del temporitzador.
  • Es destaca el botó Pausa i els usuaris de lectors de pantalla senten “Botó Pausa, regió del temporitzador”.
 3. Premeu la barra espaiadora o seleccioneu el botó Pausa per posar en pausa el temporitzador.
  • El temporitzador s’atura i els usuaris de lectors de pantalla senten “Temporitzador en pausa; temps restant [MM:SS]”.
  • La regió del temporitzador es queda oberta i es manté destacat el botó Reprèn.

Reprendre el temporitzador

 1. Quan es posa en pausa el temporitzador, la regió del temporitzador es queda oberta. Si el botó Reprèn no està destacat, seleccioneu-lo.
 2. Premeu la barra espaiadora o seleccioneu el botó Reprèn.
  • El temporitzador reprèn el recompte i els usuaris de lectors de pantalla senten “Temporitzador reprès; temps restant [MM:SS]”.
  • La regió del temporitzador es queda oberta i es manté destacat el botó Pausa.

Restablir el temporitzador

Només podeu restablir el temporitzador després de posar-lo en pausa.

 1. Poseu en pausa el temporitzador per activar el botó Restableix el temporitzador.
 2. Aneu al botó Restableix el temporitzador.
 3. Premeu la barra espaiadora o seleccioneu el botó Restableix el temporitzador.
  • Es restableix el temporitzador i es destaca el botó Pausa.
  • Els usuaris de lectors de pantalla senten “Botó Pausa”.

Configuració del temporitzador

 1. Poseu en pausa el temporitzador per activar el botó Configuració del temporitzador.
 2. Aneu al botó Configuració del temporitzador.
 3. Premeu la barra espaiadora o seleccioneu el botó Configuració del temporitzador.
  • S’obre el tauler Inicia el temporitzador i es destaca l’encapçalament Inicia el temporitzador.
 4. Seguiu els passos de Temporitzador per modificar-ne els paràmetres.
  • Hi ha 2 petites diferències en el tauler Inicia el temporitzador quan el botó Configuració del temporitzador està activat.
   • El text Activa el temporitzador, el text En pausa i el botó Ignora el temporitzador apareixen just a sota de l’encapçalament Inicia el temporitzador i els usuaris de lectors de pantalla que naveguen pel tauler senten “Botó Activa el temporitzador; En pausa; Ignora el temporitzador”
   • La notificació “Aquesta acció sobreescriu el temporitzador actual” s’afegeix a la part inferior del tauler i a sobre del botó Cancel·la.

Ignorar el temporitzador

Podeu ignorar el temporitzador des de la regió del temporitzador, els paràmetres del temporitzador i el tauler Comparteix contingut.

Regió del temporitzador

 1. Poseu en pausa el temporitzador per activar el botó Ignora el temporitzador.
 2. Aneu al botó Ignora el temporitzador.
 3. Premeu la barra espaiadora o seleccioneu el botó Ignora el temporitzador.
  • Es tanca la regió del temporitzador i els usuaris de lectors de pantalla senten “S'ha esborrat el temporitzador”.
  • Es destaca el botó emergent El meu estat i configuració.

Configuració del temporitzador

 1. Aneu a Configuració del temporitzador per obrir el tauler Inicia el temporitzador.
 2. Aneu al botó Ignora el temporitzador.
 3. Premeu la barra espaiadora o seleccioneu el botó Ignora el temporitzador.
  • Es tanca la regió del temporitzador i els usuaris de lectors de pantalla senten “S'ha esborrat el temporitzador”.
  • Per restablir l'element destacat, premeu el tabulador en el camp d’increment/pas a pas Minuts.

Compartir contingut

 1. Aneu al tauler Comparteix el contingut.
 2. Aneu al botó Ignora el temporitzador.
 3. Premeu la barra espaiadora o seleccioneu el botó Ignora el temporitzador.
  • Es tanca la regió del temporitzador i els usuaris de lectors de pantalla senten “S'ha esborrat el temporitzador”.
  • Per restablir l’element destacat, premeu la tecla de tabulació per anar al botó Divisió de grups.

Mostrar o amagar el temporitzador

 1. A la secció principal de Collaborate, aneu al botó Amaga el comptador del temporitzador, que es mostra visualment com un ull.
 2. Premeu la barra espaiadora o seleccioneu el botó Amaga el comptador del temporitzador.
  • La icona del botó canvia, els valors del temporitzador ja no són visibles i els usuaris de lectors de pantalla senten “Botó Mostra el comptador del temporitzador”.
 3. Per mostrar el temporitzador, premeu la barra espaiadora o seleccioneu el botó Mostra el comptador del temporitzador, que es mostra visualment com un ull amb una línia a sobre.
  • La icona del botó canvia, els valors del temporitzador són visibles i els usuaris de lectors de pantalla senten “Botó Amaga el comptador del temporitzador”.