Inicieu un sondeig

 1. Al tauler Comparteix el contingut, aneu al botó Sondeig.
 2. Premeu la barra espaiadora o seleccioneu el botó Sondeig per obrir el tauler Sondeig.
 3. Aneu a una de les dues opcions:
  • Botó Selecció múltiple.
  • Botó Elecció Sí/No.
 4. Premeu la barra espaiadora o seleccioneu el botó per activar una opció de sondeig.

Iniciar un sondeig de selecció múltiple

 1. Després de seleccionar d’iniciar un sondeig de selecció múltiple, aneu al camp d’edició Fes una pregunta.
 2. Escriviu una pregunta.
 3. Aneu al camp d’edició Primera opció de resposta i escriviu la primera resposta.
 4. Aneu al camp d’edició Segona opció de resposta i escriviu la segona resposta.
 5. Si voleu, també podeu afegir més opcions de resposta. Podeu afegir-hi fins a 5 opcions de resposta.
  1. Aneu al botó Afegeix una opció. Premeu la barra espaiadora o seleccioneu el botó Afegeix una opció.
  2. Aneu al camp d’edició Tercera opció de resposta i escriviu la tercera resposta.
 6. Si voleu, també podeu suprimir opcions de resposta.
  1. Aneu al botó Suprimeix l'opció de resposta [núm.]
  2. Premeu la barra espaiadora o seleccioneu el botó Suprimeix l'opció de resposta [núm.].
  3. El camp d’edició se suprimeix del tauler i es destaca el camp d’edició de la pregunta anterior.
 7. Aneu al botó Inicia i premeu la barra espaiadora o seleccioneu Inicia per obrir el quadre de diàleg de selecció múltiple.
  • El focus es mou al títol de la pregunta de Sondeig a la regió de sondeig i els usuaris amb lector de pantalla pot ser que sentin "Nivell de títol [text de la pregunta]. Regió de sondeig."
 8. La regió de sondeig conté aquesta informació:
  • Nombre de Sense resposta que equival al nombre d’assistents
  • Número de resposta 1, etc. respostes establertes a 0
  • Botó Finalitza el sondeig
  • Botó Mostra o amaga les respostes
  • Botó Esborra quan Mostra les respostes està activat

Iniciar un sondeig de sí/no

 1. Després de seleccionar d’iniciar un sondeig de sí/no, aneu al camp d’edició Fes una pregunta.
 2. Escriviu una pregunta.
 3. Aneu al botó Inicia i premeu la barra espaiadora o seleccioneu Inicia per obrir la regió de sondeig sí/no.
  • El focus es mou al títol de la pregunta de Sondeig a la regió de sondeig i els usuaris amb lector de pantalla pot ser que sentin "Nivell de títol [text de la pregunta]. Regió de sondeig."
 4. La regió de sondeig conté aquesta informació:
  • Nombre de respostes No que equival al nombre d’assistents
  • Nombre de respostes Sí
  • Nombre de respostes No
  • Botó Finalitza el sondeig
  • Botó Mostra o amaga les respostes
  • Botó Esborra quan Mostra les respostes està activat

Mostrar o amagar les respostes

Mostrar les respostes

Després que es mostrin les respostes, el sondeig queda bloquejat i els assistents ja no poden canviar les seves respostes.

 1. Per mostrar als assistents el nombre de respostes, aneu al botó Mostra les respostes a la regió de sondeig.
 2. Premeu la barra espaiadora o seleccioneu el botó Mostra les respostes per permetre que es mostrin les respostes als assistents.

Amagar les respostes

Després que s’amaguin les respostes, el sondeig es desbloqueja i els assistents poden canviar les seves respostes.

 1. Per amagar el nombre de respostes dels assistents, aneu al botó Amaga les respostes.
 2. Premeu la barra espaiadora o seleccioneu el botó Amaga les respostes per deixar de mostrar el nombre de respostes dels assistents.

Esborrar les respostes

Quan es mostren les respostes, apareix un botó Esborra a la regió de sondeig.

 1. Per restablir el sondeig, aneu al botó Esborra.
 2. Premeu la barra espaiadora o seleccioneu el botó Esborra.
 3. Els valors de Resposta tornen a 0 i el valor de Sense resposta torna al nombre d’assistents.

Finalitzar un sondeig

 1. A la regió de sondeig, aneu al botó Finalitza el sondeig.
 2. Premeu la barra espaiadora o seleccioneu el botó Finalitza el sondeig.
 3. Quan finalitza el sondeig, els usuaris amb lector de pantalla pot ser que sentin “El moderador ha finalitzat un sondeig” i la regió de sondeig es deixa de mostrar a la pàgina.
 4. Depenent del navegador, el focus canvia a una d’aquestes ubicacions:
  • Si el tauler de Collaborate està tancat: Botó Obre el tauler Collaborate
  • Si el tauler de Collaborate està obert: La pestanya activa del tauler de Collaborate

Fer un sondeig amb tecnologies d’assistència


Respondre a un sondeig

 1. Un cop començat el sondeig, es destaca el [text de la primera resposta] a la regió de sondeig. Els usuaris de lectors de pantalla senten “Respon a [text de la pregunta] amb el botó [text de la primera resposta], el moderador ha iniciat un sondeig”
 2. Premeu la barra espaiadora o seleccioneu el botó [text de la primera resposta] o repasseu la resta de preguntes. Premeu la barra espaiadora o seleccioneu el botó [text de la resposta] per seleccionar una altra resposta. 
 3. La resposta es mostra en text blanc sobre fons negre.

Veure les respostes

Si el moderador activa l’opció Mostra les respostes, a la regió de sondeig es mostra un número al costat de cada resposta.

S’utilitzen colors a més del número per afegir una comparació visual a les respostes fetes


El sondeig ha finalitzat

Quan finalitza el sondeig, els usuaris de lectors de pantalla senten “El moderador ha finalitzat un sondeig” i la regió de sondeig ja no es mostra a la pàgina.

Depenent del navegador, es destaca una d’aquestes ubicacions:

 • Chrome: barra d’adreces del navegador
 • Firefox: botó Obre el menú Sessió
 • Safari: botó Comparteix l’àudio

Botó Mostra el sondeig

Quan s’inicia un sondeig, a la pàgina apareix el botó Mostra el sondeig al costat del control Aixeca la mà. Aquest botó us permet amagar la regió de sondeig.

 1. Aneu al botó Mostra el sondeig.
 2. Premeu la barra espaiadora o seleccioneu el botó Mostra el sondeig per amagar la regió de sondeig.
  • El sondeig deixa de mostrar-se a la pàgina i els usuaris de lectors de pantalla senten “anul·la la selecció del botó de commutació Mostra el sondeig”.
  • Si heu respost al sondeig, els usuaris de lectors de pantalla senten “anul·la la selecció del botó de commutació Mostra el sondeig. Heu respost amb [Sí, No o núm.]” i el botó Mostra el sondeig es mostrarà amb [S, N o n.].
 3. Premeu la barra espaiadora o seleccioneu el botó Mostra el sondeig per mostrar la regió de sondeig.
  • La regió de sondeig es mostra a la pàgina i els usuaris de lectors de pantalla senten “selecciona el botó de commutació Mostra el sondeig”.