Localització del tauler Assistents amb tecnologia d'assistència

Localitzeu el tauler Assistents

 1. Al tauler Collaborate, aneu al tauler de la pestanya Assistents.
 2. Premeu la barra espaiadora o seleccioneu el tauler de la pestanya Assistent per obrir-lo.
 3. Localitzeu l'encapçalament Nombre d'assistents amb les dreceres de teclat dels encapçalaments, la tecla de tabulació o visualment.
 4. Continueu navegant pel tauler per trobar les característiques següents:
  1. Botó emergent Més opcions
  2. Llista d'assistents agrupats per rols sota els encapçalaments Moderadors (núm.), Presentadors (núm.) i Participants (núm.)
  3. Botó emergent Controls d'assistent per a cada assistent
  4. Indicador de funció de l'Indicador d'intensitat de la xarxa per a cada assistent

Botó emergent Més opcions

 1. Aneu al botó emergent Més opcions.
 2. Premeu la barra espaiadora o seleccioneu el botó emergent Més opcions per obrir un menú.
 3. El menú Més opcions inclou les característiques següents:
  1. Botó Cerca assistent
  2. Botó Separa el tauler o botó Combina el tauler
  3. Botó Silencia'ls tots (només rol de moderador)

Assistents inactius

Quan hi ha assistents que han sortit o han estat expulsats de la sessió, es mostra una llista nova sota l'encapçalament Inactius.

Per interaccionar amb aquesta llista, podeu fer el següent:

 1. Aneu a l'encapçalament Inactius.
 2. Repasseu la llista per veure quins assistents han sortit i quins han estat expulsats.
  • Els assistents que han sortit voluntàriament són a Han sortit: [nom]
  • Els assistents a qui s'ha expulsat són a Han estat expulsats: [nom]
 3. Per amagar la llista, aneu al botó Amaga. Premeu la barra espaiadora o seleccioneu el botó Amaga per amagar la llista. 
  • El text de l'encapçalament Inactius canvia per Inactius (núm.)
 4. Per veure la llista, aneu al botó Mostra. Premeu la barra espaiadora o seleccioneu el botó Mostra per veure la llista. 
  • El text de l'encapçalament Inactius (núm.) canvia per Inactius

Informació bàsica del tauler d'assistents amb tecnologia d'assistència


Separar o combinar el tauler

El tauler Assistents funciona igual tant si està separat com si està combinat amb el tauler de Collaborate.

Separar el tauler

 1. Al menú Més opcions, aneu al botó Separa el tauler.
 2. Premeu la barra espaiadora o seleccioneu el botó Separa el tauler.
  1. El tauler Assistents es mou a la pàgina principal de la sessió de Collaborate.
  2. Els lectors de pantalla indiquen que s'ha separat el tauler Assistents.
  3. El botó Més opcions està destacat al tauler Assistents separat.

Combinar el tauler

 1. Al menú Més opcions, aneu al botó Combina el tauler.
 2. Premeu la barra espaiadora o seleccioneu el botó Combina el tauler.
  1. El tauler Assistents es mou al tauler de Collaborate.
  2. Els lectors de pantalla indiquen que s'ha combinat el tauler Assistents.
  3. El tauler de la pestanya Xat està destacat i el tauler Xat està actiu.

Cercar un assistent

 1. Al menú Més opcions, aneu al botó Cerca un assistent.
 2. Premeu la barra espaiadora o seleccioneu el botóCerca un assistent per obrir el camp d’edició Cerca d’assistents, on es mostrarà el text de marcador Cerca un assistent
  • El camp d'edició està destacat en obrir-lo.
 3. Comenceu a escriure al camp el nom d'un altre assistent.
  • Si no es troba cap assistent, veureu el missatge 0 resultats per a “nom”
 4. Aneu al botó Controls d'assistent [nom] de l'assistent. 

Botó emergent Controls d'assistent

 1. Al tauler Assistents, aneu al botó emergent Controls d'assistent [nom].
 2. Premeu la barra espaiadora o seleccioneu Controls d'assistent [nom] per obrir el menú Assistent [nom].
 3. Continueu navegant pel menú Control d'assistent per trobar les característiques següents: 
  1. Botó Envia un missatge de xat
  2. Botó Fes moderador
  3. Botó Fes presentador
  4. Botó Fes participant
  5. Botó Fes subtitulador
  6. Botó Silencia

   El botó per silenciar només es mostra per als assistents que tenen l'àudio actiu.

  7. Botó de commutació Elimina de la sessió

Ús del xat privat amb tecnologia d'assistència


Feu xats privats

Per poder fer xats privats, heu d'activar els permisos de xat.

 1. Al botó emergent Controls d'assistent [nom], aneu al botó Envia un missatge de xat.
 2. Premeu la barra espaiadora o seleccioneu el botó Envia un missatge de xat.
 3. El camp d’edició “Escriviu un missatge i premeu la tecla de retorn per xatejar.” està destacat i es mostra el text de marcador Digueu alguna cosa al tauler Xat.

Indicador d'estat de la xarxa amb tecnologia d'assistència


Indicador de funció d'estat de la xarxa

El botó Llista d'accés d'assistents només està visible quan rep el focus del teclat.

 1. Premeu el tabulador i després la barra espaiadora o bé seleccioneu el botó Llista d'accés d'assistents.
  1. El focus canvia automàticament al botó Controls d'assistent, on es mostra la informació següent:
   • Els valors són excel·lent, bona, normal o dolenta
   • La vostra experiència té un valor d'excel·lent, bona, normal o dolenta
   • La velocitat de bits pot tenir valors de pujada i de baixada
  2. Premeu el tabulador per canviar als diferents assistents i conèixer la intensitat de la seva xarxa.

Silenciar els assistents

 • Silencieu tots els assistents: Al menú Més opcions, aneu al botó Silencia'ls totsPremeu la barra espaiadora o seleccioneu el botó Silencia'ls tots

  En sessions petites, els assistents poden activar el so i participar en la sessió amb àudio.

 • Silencieu un assistent: Localitzeu a la llista d'assistents l'assistent que està parlant.  Premeu la barra espaiadora o seleccioneu Controls d'assistent [nom] per obrir el menú Assistent [nom] . Aneu al botó Silencia. Premeu la barra espaiadora o seleccioneu el botó Silencia.


Promoció d'assistents

Podeu promoure els assistents a moderadors, presentadors i subtituladors.

 1. Al botó emergent Controls d'assistent [nom], aneu a un dels botons següents:
  • Botó Fes moderador
  • Botó Fes presentador
  • Botó Fes participant
  • Botó Fes subtitulador
 2. Premeu la barra espaiadora o seleccioneu el botó per activar-lo.
  • Controls d'assistent [nom] es manté destacat.
  • No es mostra cap missatge d'estat per confirmar que s'ha assignat el rol nou. Alguns usuaris de tecnologies d'assistència pot ser que prefereixin anar a l'encapçalament del rol i verificar que l'assistent ha passat al rol correcte.

Més informació sobre els diferents rols


Eliminació d'assistents

 1. Al botó emergent Controls d'assistent [nom], aneu al botó de commutació Elimina de la sessió.
 2. Premeu la barra espaiadora o seleccioneu el botó Elimina de la sessió.
  1. Es mostra o representa un missatge d'estat que diu “[nom] ha sortit de la sessió”
  2. La llista Inactius s'afegeix al tauler Assistents