Oturum Yoklama Raporu Tanıtımı

Bu rapor UTC/GMT (00.00) saat dilimini kullanır.

Oturum yoklama raporu, katılımcıların oturumlara ne zaman katıldıkları ve ayrıldıklarına dair genel bir bakış sağlar. Ayrıca, katılımcıların oturumda geçirdikleri sürelerle ilgili kabaca fikir edinmenizi sağlar.

Tüm katılımcılar dâhil edilir. Tarayıcıdan mı yoksa mobil uygulamadan mı katıldıkları fark etmez.

Oturumlarınız birden fazla kez kullanıldıysa kullanıldığı her sefer için ayrı bir rapor oluşturulur.

Raporun tamamını görmek için Raporu Görüntüle'yi seçin. Her bir katılımcının oturuma ne zaman katıldığını ve oturumu ne zaman terk ettiğini görün. Bu bilgi sayesinde, katılımcıların teknik sorunlar yaşayıp yaşamadığını veya o anda sunulmakta/tartışılmakta olan konuyu hızlıca gözden geçirmeye ihtiyaç duyup duymadığını anlayabilirsiniz.

View session attendance reports

Managers can view attendance reports for all sessions on their instance. Moderators can view Session attendance reports for only their own sessions. Administrators can export this data in a Printable view or in CSV format.

Moderators can view reports for their own sessions. To learn more, see Session attendance report for moderators.

Moderator and administrator view of reports

 1. From the Sessions list, find the session you want.
 2. Select the Session options menu and select View reports.
 3. Choose the report you want to view and select View Report.

Oturum Yoklama Raporunu Yazdırma

Raporları dışa verme ve yazdırma

Raporun tamamının yazdırılabilir bir sürümünü indirin.

 1. İndirmek istediğiniz raporu bulun ve Raporu görüntüle'yi seçin.
  • Yazdırılabilir'i seçin ve sayfayı yazdırın.

   Raporun yazdırılabilir sürümü, seçilen tarih aralığındaki tüm katılımcıları içerir. Raporunuzu kullanıcıya göre filtreleyip Yazdırılabilir'i seçseniz de yazdırılabilir sürümde tüm kullanıcılar gösterilir.

  • Raporu dışa vermek için CSV'ye Ver'i seçin.

   iPhone ve iPad kullanıcılarının raporu doğru şekilde görüntüleyebilmeleri için cihazlarında Microsoft Excel yüklü olmalıdır.

Dışa verilen CSV dosyasında sütun adları

Bu rapor UTC/GMT (00.00) saat dilimini kullanır.

 • Ad: Her bir katılımcının adı
 • Kullanıcı adı: Katılımcının benzersiz kullanıcı adı
  • LMS'den katılma: Kullanıcı Adı, katılımcının LMS'deki benzersiz öğrenci kullanıcı adıyla aynıdır.
  • Konuk bağlantısı: Katılımcılar LMS'deki bir öğrenci olarak katılmadığı için Kullanıcı Adı, Ad sütunuyla aynıdır.
 • Rol: Katılımcının rolü
  • Moderatör
  • Sunucu
  • Katılımcı
 • Katılımcı Türü: Katılımcının türü, katılımcının kullanıcı hesabıyla mı yoksa konuk olarak mı giriş yaptığı
 • İlk Katılım: Katılımcının oturuma ilk katıldığı tarih ve saat. UTC/GMT (00.00) saat dilimi kullanılır.
 • Son Ayrılma: Katılımcının oturumdan en son ayrıldığı tarih ve saat.UTC/GMT (00.00) saat dilimi kullanılır.
 • Toplam süre: Katılımcının oturumda kaldığı toplam süre
 • Katılım sayısı: Katılımcının oturuma katılma ve/veya yeniden bağlanma sayısı

  Yüksek değerdeki bir katılım sayısı, katılımcının bağlanma sorunları yaşadığı anlamına gelebilir

Filter reports

Use the search and filters to find the report you are looking for.

 • By date range: From the Reports page, select Recent Reports or Reports In A Range from the Filter by menu. By default, recent reports from the last 30 days appear. Uses the UTC/GMT (00:00) time zone.
 • By session name: From the Reports page, select Search Reports. Type the name of the session you are looking for.

Want to view a specific attendee? Open a report and select Search Report. Type the name of the attendee you are looking for.

Oturum Kimliği Oturum Yoklama Raporu

Oturum Kimliği

Raporda bulunan Oturum Kimliği, benzersiz bir oturum tanımlayıcısıdır. Burada oturum ile ilgili sorunları gidermelerinde Blackboard desteğine yardımcı olacak bilgiler bulunmaktadır.

 1. Behind the Blackboard'da bir kayıt açın (yalnızca İngilizce olarak mevcuttur)
 2. Sorununuzu detaylı olarak açıklayın. Ne kadar fazla detay verirseniz o kadar iyi olur.
 3. Bu detayları açıklamanıza ekleyin.
  • Oturum tanımlayıcısı
  • Oturum adı
  • Başlangıç/bitiş tarihleri ve saatleri