Creació de sessions a Collaborate

A la llista de sessions del Programador, seleccioneu Crea una sessió. El tauler Crea una sessió està organitzat amb pestanyes.

Les pestanyes que veieu dependran de si creeu sessions des de dins del curs o no. Per crear la sessió només calen els detalls de l’esdeveniment. Les altres pestanyes són opcionals.


Detalls de l'esdeveniment

Els detalls de l’esdeveniment inclouen el nom, la data i l’hora d’una sessió. Decidiu si la sessió és oberta o recurrent. Doneu-li un nom significatiu per als vostres assistents perquè sàpiguen per a què és la sessió.

Collaborate utilitza la zona horària del vostre ordinador per determinar les hores d'inici i final de la sessió.

També podeu permetre l’accés de convidat des de la pestanya Detalls de l’esdeveniment.


Accés de convidat

Els convidats són assistents que no han d’iniciar la sessió o estar matriculats al curs per poder participar a la sessió. Els convidats no necessiten autenticar-se.

Quan permeteu l'accés de convidat, hi ha un enllaç de convidat disponible per a la sessió. Aquest enllaç és un enllaç públic que poden utilitzar i compartir els usuaris que hi tenen accés. Tothom qui tingui l’enllaç de convidat pot entrar a la sessió.

L’accés de convidat està desactivat per defecte per limitar l’accés als assistents autenticats. Si voleu que la sessió sigui segura, no utilitzeu enllaços de convidat.

Més informació sobre la seguretat d’una sessió

Després de permetre l'accés de convidat, trieu un rol per als convidats a partir dels permisos que els voleu concedir. Abans d’assignar rols i permisos als convidats, assegureu-vos d’haver comprès quins són els diferents rols i els permisos que tenen.

Més informació sobre rols i permisos

Si permeteu als assistents entrar en una sessió per teleconferència, la informació de trucada anònima també està disponible. Com passa amb els enllaços de convidat, tothom que tingui la informació de trucada pot utilitzar-la. Tampoc no sabreu qui és l'assistent, perquè seran anònims. Si voleu que la sessió sigui segura, no compartiu la informació de trucada anònima. Els assistents podran fer la teleconferència, però amb informació de trucada que els autentica.

Més informació sobre les teleconferències a Collaborate

Supressió de l’accés de convidat

Si permeteu l'accés de convidat i més tard canvieu d’opinió, desmarqueu la casella de selecció Accés de convidat a la pestanya Detalls de l’esdeveniment de la sessió. Els enllaços de convidat que hàgiu compartit anteriorment no funcionaran. La sessió continua activa, però l’enllaç de convidat es trenca. Els assistents hauran d’entrar-hi des del curs o la invitació per correu electrònic.


Session Settings

Collaborate Session Settings Before and During

Session Settings lets you control what you want to allow in your session. Some settings you need to set before the session begins. Other settings you can change any time before or during the session.

Settings to make before sessions begin

While most settings can be changed any time during the session, you must set some settings before the session begins, if you want to use them.

 • Guest access
 • Default Attendee Role
 • Anonymize chat messages
 • Enable session telephony
 • Private chat settings
 • Profanity filter
 • Allow 250+ attendees to join

  If you don't see this large scale session option, it may not be available in your integration. Your administrator can set this for you.

Settings you can change during a session

Some settings you can change during the session. If you want to change settings during a session, open the Collaborate panel, select My Settings, and open Session Settings.

 • Only show moderator profile pictures
 • Participant permissions

Collaborate Default Attendee Role

Default attendee role

By default, everyone joins the session as a participant. Session owners and course instructor join as a moderators. Use the Default Attendee Role menu to change the default for guests and students. 

You can't change the default during the session. But if there is no end date for the session, you can change the default before the next time you use it.

Make sure you understand the different roles and their permissions before making any a default.

More on roles and permissions


Recordings

Moderators can record their sessions and share them. The recordings are saved as MP4 files. Users can stream or download them to view them. Recordings capture the audio, video, and any content that is shared during a session. Recordings also capture any real time captions or subtitles available during the session. If there are more than one captions available during the session, the recording will capture only the first one.

More on recording storage on Behind the Blackboard (available in English only)

More on recordings for moderators

Session recording settings

Configuració de l'enregistrament de la sessió

 • Permet baixar els enregistraments Si sou el propietari de la sessió, no cal que activeu aquesta opció per baixar els enregistraments. Els propietaris de la sessió, instructors del curs i administradors sempre poden baixar enregistraments. La casella de selecció Permet baixar els enregistraments permet que altres usuaris baixin l’enregistrament. Seleccioneu aquesta opció per permetre que assistents i estudiants baixin enregistraments.

  Podeu activar aquest paràmetre un cop hagi acabat la sessió. Si la sessió ha finalitzat, canvieu la data d’acabament de la sessió per la data actual o una data futura i seleccioneu Desa.

 • Fes que els missatges de xat siguin anònims: Els missatges de xat que es publiquin durant la sessió apareixen com a missatges anònims a l'enregistrament. Heu de planificar l’ús d’aquesta opció amb antelació i activar-la abans d’enregistrar la sessió. Quan l'enregistrament s’ha iniciat, ja no podreu canviar-ho. Aquesta opció no és reversible.

Collaborate Session Permissions

Show profile pictures for moderators only

If you want to keep your session secure and free from inappropriate profile pictures, only allow moderators to show theirs. If selected, participant profile pictures don't appear anywhere profile pictures are seen in the session. This includes in the Attendees list, chat, breakout groups, and on the main stage. The default avatar appears for participants instead.

Participant permissions

By default, all participant permissions are on for sessions with fewer than 250 participants. Participants can share share audio, video, post chat messages, and draw on whiteboards and files. Clear any check box to turn off the permission.

You can change participant permissions any time before or during the session. These settings turn the permission on or off for all participants. You can't change permissions for just one participant. If you want certain attendees to have different permissions, change their role.

Participant permissions don't change what moderators and presenters can do.

For larger sessions all participant permissions are off by default and can't be changed. To learn more, go to Settings in webinar mode.

Enable session telephony

Select Allow attendees to join the session using a telephone to let attendees dial into the session teleconference. Up to 25 attendees can call into a session from the phone. If the maximum number of dial-in attendees has been reached, nobody else can call in.

You can't change this setting during the session. If you want to let attendees dial in, select this check box before the session starts.

More on Collaborate teleconference

Private chat settings

Private chat between attendees is on by default but you can limit how it's used.

 • Participants can only chat with moderators: When selected, participants can only chat privately with moderators. If you don't select it, participants can chat privately with any body else in the session.

 • Moderators supervise all private chats: When selected, moderators can see everything that is said in private chat channels between attendees. An alert appears at the top of the private chat channel informing attendees that the chat is being supervised. If you don't select it, you don't see the private chat channels.

More on private chat


Use a toll-free number

Save your students long distance charges and add a toll-free number for session dial in. Owners of the toll-free number are responsible for the charges instead.

Collaborate doesn't provide toll-free numbers. If you don't already have one, you can purchase them from services like Toll-Free Forwarding

 1. Set up your toll-free number to forward to one of Collaborate's dial-in telephony numbers.
 2. Submit a request to replace the number in the session user interface with the toll-free number on Behind the Blackboard.

Filtre de blasfèmies del xat de Collaborate


Filtre de blasfèmies del xat

Si algú fa servir paraules inadequades al xat, les seves paraules es filtren tant en la sessió en directe com en l'enregistrament. Les paraules inadequades se substitueixen per una sèrie d'estrelles.

Es filtren els termes anglesos i castellans inadequats.

Per defecte, el filtre de blasfèmies no està activat. Podria ser que alguns termes no fossin inadequats en tots els contextos. Per exemple, es podrien filtrar alguns termes biològics que són adequats en una classe de biologia. La llista de termes inadequats és predeterminada i ara per ara no es pot canviar.

No podeu canviar aquest paràmetre durant la sessió. Si voleu filtrar les blasfèmies, marqueu la casella de selecció Amaga les blasfèmies en els missatges de xat abans que comenci la sessió.


Turn on webinar mode

Webinar mode is not available for our clients on the Moderator Access (Classroom) license. It is available for clients on our Department and Enterprise licenses. For questions about your license or to upgrade, please contact your Blackboard Account Executive.

Change a session to webinar mode and support up to 500 attendees. To help manage the increased number of attendees, webinar sessions have these limitations.

 • Webinar sessions can't be longer than 24 hours in length
 • Guests must be assigned the participant role
 • Participant permissions are turned off
 • Breakout groups aren't available

To create a session in webinar mode, go to the Session Settings and select Allow 250+ attendees to join. If you don't see the option in Session Settings, submit a request to enable it on Behind the Blackboard.

Collaborate Bulk Invite Attendees


Bulk invite attendees

You can create a comma-separated (CSV) file and invite up to 500 attendees all at once. 

Collaborate sessions support 250 attendees at a time. Administrators can turn on webinar mode to support large scale sessions of up to 500 attendees. If you invite more attendees than the session supports, not everybody invited will be able to join.

Start with the CSV. Limit the CSV file to 500 attendees. The CSV file must use these fields in this order and column headers written this way:

 • displayName (required)
 • email (required)
 • role (optional)
  • moderator
  • presenter
  • participant

  If role is blank, participant is assigned by default.

CSV column headers must be written exactly as shown here. For example, use "displayName" not "Display Name". The headers must also be in English. Translated headers don't work.

Upload the file

 1. From Session Settings, select Invitations.
 2. Select Import Attendees.
 3. Select Import new attendees, browse for your CSV file and select Upload.
 4. If everything is ok, select Confirm to finish uploading the attendees. If there are errors, resolve them in the CSV file and upload the file again.
 5. Select Add To Session.
 6. Select Save to send the invitations.

Reports

Administrators, managers, and moderators can view reports from the Scheduler.

More on reports