El servei tècnic per a Blackboard Open Content va finalitzar el 31 de desembre de 2019. Els usuaris ja no poden accedir a Blackboard Open Content. Per obtenir més informació, consulteu el butlletí d'assistència Blackboard Open Content End of Life a Behind the Blackboard (disponible només en anglès).