Görüntü Açıklamaları Ekleme

Daha iyi anlaşılması için görüntülere ve grafiklere ayrıntılı açıklama ekleyin

Görüntüler, farklı öğrenim modlarıyla öğrencilerinizin katılımını sağlamanın mükemmel bir yolu olabileceği gibi, karmaşık düşünceleri onlara iletmeye de yardımcı olabilir. Görüntünün içeriğini bildiren açıklamalar, görme bozukluğu olan öğrencilerin öğrenimleri açısından çok önemlidir. Yazılı açıklamalar, tüm öğrencilerin içeriği daha iyi anlaması için daha derin bağlamlar sağlayabilir.

Görüntü açıklamalarına çoğunlukla "alternatif açıklama" veya "alternatif metin" denir. Çünkü bunlar görüntü için metin bazlı alternatif bir açıklayıcıdır.

Ally, görüntü bulunan her yerde görüntü açıklamaları olup olmadığını kontrol eder. Bu, resim dosyalarını ve resim içeren dosyaları içerir. Örneğin; bir belge veya sunum.

Eğitmen geri bildirimi panelini açmak için Erişilebilirlik puanı göstergesini seçin. Görüntülerinize açıklama eklemek için kılavuz adımları izleyin. 

Erişilebilirlik Sorununun Nerede Olduğunu Ön İzleyin


Sorunun nerede olduğuna bakın

Ön izleme, belirli erişilebilirlik sorunlarının belgede bulunabileceği yerleri vurgular. Vurgulamalar, bir sorun türünün yinelendiği tüm noktaları tek seferde gösterir. Örneğin, görüntülerinizde alternatif açıklamalar bulunmuyorsa vurgulamalar bu belirli sorunun ortaya çıktığı her yeri gösterir. Belgenizde metin kontrastı da zayıfsa vurgulanan sorunun örneklerini görmek için geri bildirim panelinde bu sorunu seçin.

Şu tür sorunlar için vurgulama yapılır:

 • Uygun bir alternatif açıklaması olmayan görüntüler
 • Yetersiz kontrasta sahip metin parçaları
 • Tablo başlığı olmayan tablolar

Ön izlemede vurgulanmayan tüm diğer erişilebilirlik sorunları.

Ön izleme araçları

Belgenizdeki sorunları keşfetmek için ön izlemenin üstündeki araçları kullanın.

 • Belge ön izleme sayfaları arasında gezinin.
 • Belirli bir sorunun belgede kaç kez göründüğüne bakın.
 • Sorun vurgulamaları arasında gezinin.
 • Vurgulamaları gizleyin veya gösterin.
 • Ön izleme içeriğini yakınlaştırıp uzaklaştırın.
 • Orijinal dosyayı indirin.

Bir görüntü dosyasına açıklama ekleme

Ally instructor feedback panel that is flagging missing alt text description for an image

Hazır olduğunuzda, eğitmen geri bildirimi panelindeki metin alanına görüntü açıklamanızı ekleyin ve Ekle'yi seçin.

Açıklamanız sadece dosya başlığından oluşmamalıdır. Aksi takdirde Ally, erişilebilirlik hatası verir. Görüntüyü ve önemli noktaları açıklayın. Puanınızı yükseltmek için görüntüdeki yazılardan da bahsedin. Daha fazla bilgi için bkz. İyi açıklamalar yazma.

Süs olarak bir görüntü dosyasını işaretleme

Görüntünüz sadece görsel çekicilik kazandırmak içinse ve öğrenim içeriğiyle ilgili herhangi bir bilgi içermiyorsa Görüntünün süsleme amaçlı olduğunu belirtin ögesini seçin.

Süsleme amaçlı görüntüler için alternatif açıklama gerekli değildir. Erişilebilirlik puanınız yükselir. Bu da, öğrencilerin söz konusu dosyaların amacını anlamalarını sağlamaya yardımcı olur.


Diğer dosyalardaki görüntülere açıklamalar ekleme

Sunumları ve belgeleri öğrencilerle paylaşmak, onlara gözden geçirmeleri ve çalışmaları için yararlı materyaller sağlayabilir. Çoğu dosyada görüntü bulunduğundan, hem belge görüntülerinin etiketlenmesine hem de görme bozukluğu bulunan öğrencilere yardımcı olmak açısından görüntülerin alternatif açıklama içermesi önemlidir.

Sunumunuzdaki veya belgenizdeki görüntülerde alternatif açıklamalar yoksa bu sorunu sunum veya belge yazılımınızda düzeltmelisiniz. Hazır olduğunuzda yeni dosyayı Ally'a yükleyin. Bunun nasıl yapılacağını adım adım öğrenmek için Açıklama nasıl eklenir? ögesini seçin.

Etkili alternatif açıklamaları nasıl yazacağınızı bilmiyor musunuz? Açıklamanız sadece dosya başlığından oluşmamalıdır. Aksi takdirde Ally, erişilebilirlik hatası verir. Görüntüyü ve önemli noktaları açıklayın. Puanınızı yükseltmek için görüntüdeki yazılardan da bahsedin. Daha fazla bilgi için bkz. İyi açıklamalar yazma.

 1. Açıklama nasıl eklenir? ögesini seçip talimatları takip edin.
 2. Dosyayı bilgisayarınızda açın.

  Bilgisayarınızda dosyanın bir kopyası yoksa eğitmen geri bildirimi panelinden çıkıp dosyayı kurstan indirin.

 3. Görüntülerinize açıklama ekleyin.
  • Microsoft® Office: Resmi Biçimlendir panelini açmak için bir görüntüyü çift veya sağ tıklatın. Boyut ve Özellikler'i ve Alternatif Metin'i seçin. Açıklama metnini ekleyin. Başlık konusunda endişelenmeyin.
  • LibreOffice: Bir görüntü seçin. Menü çubuğundan Biçim'i seçin, ardından Açıklama'yı seçin. Açıklama metnini ekleyin.
 4. Dosyayı kaydedin.
 5. Güncelleştirilen dosyayı kursunuza yükleyin.

  Eğitmen geri bildirimi panelinde talimatlar hâlâ açıksa dosyanızı karşıya yüklemek için Yeni'yi ve Gözat'ı seçin. Eğitmen geri bildirimi paneliniz açık değilse kursunuzda dosyanın yanındaki Erişilebilirlik puanı göstergesini seçin, ardından dosyanızı karşıya yüklemek için Gözat'ı seçin.


Kursunuzun WYSIWYG içeriğine görüntü açıklamaları ekleme

Kurs içeriğinize gidin ve puanı görecek şekilde içeriği düzenleyin. Eğitmen Geri Bildirimi panelini açmak için puanı seçin ve görüntüye bir açıklama ekleyin.

Kursunuzun WYSIWYG düzenleyicisinde içeriğin nasıl düzeltileceği hakkında daha fazla bilgi edinin

Resimler İçin Alternatif Metin

İyi açıklamalar yazmak

Resimlerinize doğru alternatif metin açıklamaları yazmak için buradaki en iyi uygulamaları izleyin:

 • Sayfa bağlamına göre resmi açıklayın. Resmin tam anlamını aktarın.
 • "... resmi" veya "...'nın resmi" ifadelerinden kaçının. Ekran okuyucular resimleri otomatik olarak resim olarak belirtirler.
 • Sade olun.
 • Bilgi grafikleri gibi karmaşık resimler için hikaye tarzını kullanın. Bu hikayeyi, bilgi grafiğinin hemen arkasından gelen sayfaya yerleştirin. Alternatif metni görüntülemek için sayfanın üstüne bir tutturucu bağlantı ekleyin. Alternatif metne sahip bir bilgi grafiğinin örneğine bakın.
 • Metin resimlerinden kaçının. Bunlardan kaçınamıyorsanız metni alternatif açıklamaya kopyalayın.
 • Yeni bir şeyler söyleyin. Aynı sayfada alternatif açıklamaları tekrarlamayın. Sayfada önceden söylenenleri tekrarlamayın.
 • ilgili içeriği temsil etmeyen resimleri dekoratif olarak belirleyin.

Dekoratif resim nedir?

Bir resim sayfada sunulan bilgiye katkıda bulunmuyorsa dekoratif amaçlıdır. Örneğin, başlıkları ayırmak için kullanılan sanatsal çalışmalar veya iletişim becerilerinden bahsedilirken telefonla konuşan bir kişinin fotoğrafı.

Görsel çekicilik olarak değerli olabilirler ama ekran okuyucuları tarafından okunmalarına gerek yoktur.

Web erişilebilirliği girişimi web sitesinde dekoratif amaçlı resimler hakkında daha fazla bilgi bulunmaktadır


Alternatif resim açıklamaları neden önemlidir?

Resimlerinizde alternatif açıklamaların kullanılmasının birçok sebebi vardır.

 • Alternatif açıklamalar veya metinler WCAG 2.2 kılavuzlarındadır
 • Öğrenciler bir resmi arayabilirler
 • Görme engelli öğrenciler resimleri algılama güçlüğü yaşarlar
 • Kısıtlı ağ bağlantısına sahip öğrenciler resimleri algılama güçlüğü yaşayabilirler
 • Ekran okuyucular resimleri okuyamazlar
 • Bazı öğrenciler, açıklamalardan resimlere göre daha fazla şey öğrenirler
 • Ekran ya da sayfa büyütüldüğünde metinler çoğu resme göre daha iyi ölçeklenebilirler

Instructure Canvas görüntü açıklaması en iyi uygulamaları

Kursunuzdaki bir görüntüye ek açıklama eklediniz ve Kırmızı olan "kadran" şeklindeki göstergeyi Yeşile çevirerek sorunu çözümlediniz. Görüntü açıklamanızı kursunuza ekleme şekline ve yerine bağlı olarak dikkat edilmesi gereken birkaç husus bulunur. Bu hususlar aşağıdaki senaryolarda ayrıntılarıyla açıklanmıştır.

Senaryo: Ally vasıtasıyla Canvas zengin içerik sayfasındaki bir görüntüye alternatif açıklama ekliyorsunuz.

Açıklama artık zengin içerik ögesinin içindedir ve "kadran" şeklindeki göstergeyi Yeşil renkli görürsünüz. Ally vasıtasıyla eklenen açıklama, doğrudan Canvas içeriğine gönderilir. Böylece, açıklama Canvas tarafından saklanabilir ve öğrencilerinizin kullanımına sunulur.

Senaryo: Canvas'ın Dosyalar aracında Ally vasıtasıyla bir görüntüye alternatif açıklama ekliyorsunuz.

Ally, alternatif açıklamanızı kaydeder ve "kadran" şeklindeki göstergeyi Yeşil renkli görürsünüz. Ally, açıklamayı saklar. Böylece, öğrencileriniz, kursunuzda görüntüyle karşılaştıkları zaman açıklamaya erişebilirler. Bununla birlikte, açıklama, Dosyalar aracından eklendiğinde, Canvas tarafından saklanmaz.

Senaryo: Görüntüye alternatif açıklamayı, Ally Kurs Erişilebilirlik Raporu vasıtasıyla ekliyorsunuz.

Ally, alternatif açıklamanızı kaydeder ve "kadran" şeklindeki göstergeyi Yeşil renkli görürsünüz. Ally, açıklamayı saklar. Böylece, öğrencileriniz, kursunuzda görüntüyle karşılaştıkları zaman açıklamaya erişebilirler. Bununla birlikte, açıklama Kurs Erişilebilirlik Raporu'ndan eklendiğinde, Canvas tarafından saklanmaz.

Senaryo: Görüntüye Ally vasıtasıyla alternatif açıklama ekliyorsunuz ancak Canvas denetleyicisi, açıklamanın eksik olduğunu belirtiyor.

"Kadran" şeklindeki göstergeyi Yeşil renkli gördüğünüz hâlde yerleşik Canvas denetleyicisi, görüntünüzün açıklamasının hâlâ eksik olduğunu belirtebilir. Merak etmeyin; Ally, söz konusu görüntünün alternatif açıklamasını kaydetmiştir ve öğrencileriniz yine de açıklamaya erişebilir. Canvas'ın Dosyalar aracı ve Kurs Erişilebilirlik Raporu, açıklamanızı doğrudan içeriğe göndermesi için Ally'a izin vermediğinden, yerleşik Canvas denetleyicisi açıklamanın Ally vasıtasıyla eklendiğinin farkına değildir.

Senaryo: Görüntüye alternatif açıklamayı, doğrudan "Görüntü Seçenekleri" vasıtasıyla Canvas zengin içerik alanından ekliyorsunuz.

Görüntünüze doğrudan Canvas zengin içerik düzenleyicisi vasıtasıyla eklenen açıklama, Canvas'ta saklanır ve Canvas tarafından öğrencilerini kullanımına sunulur. Ally, açıklamanın mevcut olduğunu fark eder. Bu durumda, "Kadran" şeklindeki göstergeyi Yeşil renkli görmeniz gerekir.

Senaryo: Ekli Alternatif Açıklamalar içeren kursunuzu, yeni bir kursa kopyalıyorsunuz.

Alternatif açıklamalarınızın görüntülerle birlikte yeni kursunuza taşındığına emin olabilmek için, daima yerel Canvas kurs kopyalama işlevini kullanmanızı öneririz. Canvas kurs kopyalama işlevinin kullanılması, alternatif açıklamaları ne şekilde yüklemiş olursanız olun Ally'ın, yeni kursunuzda bu açıklamaları öğrencilerinize sunabilmesini sağlar.

Kurs kopyalandığında, Ally'ın önceki kurstaki açıklamaları ortaya çıkarması birkaç dakika sürebilir. Dolayısıyla, Ally göstergelerinin güncelleştirilmesi de birkaç dakika sürebilir. O yüzden, "Kadran" şeklindeki göstergeyi Yeşil görmeyi beklerken Kırmızı olarak görüyorsanız Ally'ın yeni kursunuzun bilgilerini algılaması ve güncelleştirmesi için birkaç dakika bekleyin.

Görüntü açıklamalarınızı kaybetmemek için, "Kursu İçe Al" ve "Kursu Dışa Ver" seçeneklerini kullanmaktan kaçının

Kursları kopyalamak için Canvas Commons da dâhil olmak üzere dışa verme ve içe alma işlevlerinin kullanılması, her zaman istenilen sonucu vermeyebilir. Kursları dışa verirken veya içe alırken, Ally vasıtasıyla eklenen alternatif açıklamalar, yalnızca Canvas'ın açıklamayı kaydettiği senaryolar için yeni kursunuza eklenir. Örneğin, açıklamanın içerik sayfası yoluyla eklenmesi. Canvas'ın Dosyalar Aracı yoluyla eklenen alternatif açıklamalar, yeni kursunuzda görünmez ve "kadran" şeklindeki göstergeyi kırmızı olarak görürsünüz. Bu yüzden, mümkünse dışa verme ve içe alma yöntemlerinin kullanılmasını önermeyiz.