Crear un informe d'ús d'Ally

Els informes d'ús mostren detalls de com estan fent servir Ally els vostres estudiants i instructors. Obteniu més informació sobre la freqüència amb què els estudiants descarreguen un format alternatiu i els instructors solucionen els problemes d'accessibilitat.

L'informe és un full de càlcul dividit en cinc fulls.

 1. Llançaments de Format alternatiu
 2. Informe setmanal de Formats alternatius
 3. Llançaments de Comentaris de l'instructor
 4. Informe setmanal de Comentaris de l'instructor
 5. Dades

Cada full de càlcul conté detalls relacionats amb l'interval de dates que heu escollit.


Com crear un informe d'ús

 1. Des de l'informe d'accessibilitat institucional d'Ally, seleccioneu la pestanya Ús.
 2. Trieu un interval de dates per a l'informe.
 3. Seleccioneu el botó Descarrega l'informe d'ús.

Potser quan obriu l'informe per primera vegada no veieu cap dada. El fitxer descarregat podria estar protegit. Habiliteu l'edició per veure les dades.


Llançaments de Format alternatiu

El full de càlcul Llançaments de Formats alternatius mostra la utilització i la distribució dels formats alternatius en un interval de dates determinat.

Utilització de Formats alternatius

El full de càlcul comença oferint detalls sobre quantes vegades s'ha obert el tauler Formats alternatius i la freqüència amb què s'ha descarregat un format alternatiu.

La taxa de conversió indica el percentatge de descàrregues en relació amb el nombre total de vegades que s'ha obert el tauler.

Missing media item.

Distribució per format alternatiu

Podeu veure quins formats alternatius són els més descarregats o els més populars entre els vostres estudiants. Cada format alternatiu es mostra amb el nombre de vegades que ha sigut descarregat.

Sections with Alternative Format downloads

See the sections students downloaded alternative formats from.

Ús d'Ally - Informe setmanal de formats alternatius i comentaris de l'instructor


Informe setmanal de Formats alternatius

El full de càlcul Informe setmanal dels formats alternatius mostra l'activitat setmanal en l'interval de dades de l'informe. Podeu veure quantes vegades els estudiants han obert el tauler cada setmana. També podeu veure quantes vegades han descarregat un format alternatiu cada setmana.

Les setmanes comencen el dilluns. No es pot fer un informe del dia en curs.


Llançaments de Comentaris de l'instructor

El full de càlcul Llançaments de Comentaris de l'instructor mostra la utilització i la distribució dels comentaris de l'instructor en un interval de dades determinat.

Utilització de Comentaris de l'instructor

El full de càlcul comença oferint detalls sobre quantes vegades s'ha obert el tauler Comentaris de l'instructor i la freqüència amb què els instructors han solucionat un problema d'accessibilitat.

La taxa de conversió indica el percentatge de problemes solucionats en relació amb el nombre total de vegades que s'ha obert el tauler.


Instructor Feedback Launches

The Instructor Feedback Launches worksheet shows instructor feedback engagement and distribution over a certain date range.

Engagement with Instructor Feedback

The worksheet starts with details on how many times the Instructor Feedback panel was opened and how often instructors fixed an accessibility issue as a result.

A conversion rate shows the percentage of fixes out of the total number of times the panel was opened.

Sections that made improvements

See the sections instructors fixed accessibility issues in.

Ús d'Ally - Informe setmanal de comentaris de l'instructor


Informe setmanal de Comentaris de l'instructor

El full de càlcul Informe setmanal de Comentaris de l'instructor mostra l'activitat setmanal en l'interval de dades de l'informe. Podeu veure quantes vegades els instructors han obert el tauler cada setmana. També podeu veure quantes vegades han solucionat problemes d'accessibilitat cada setmana.

Les setmanes comencen el dilluns. No es pot fer un informe del dia en curs.


Data

The Data worksheet  shows specific details for each time a panel was opened, a format was downloaded, and an accessibility issue was fixed.

 • ID: The unique ID for the row/event.
 • Section ID: The section ID.
 • Section Code: The section code.
 • Section Name: The section name.
 • Term ID: The term ID.
 • Term Name: The term name.
 • Content ID: The content ID.
 • Event: Describes the action. For example, if someone opened the Alternative formats or Instructor Feedback panel.
 • AFLaunch: Shows if someone opened the Alternative format panel or not. 1 means the panel opened. 0 means the panel stayed closed.
 • Download: Shows if someone downloaded an alternative format. 1 means one or more formats downloaded. 0 means no format downloaded.
 • IFLaunch: Shows if someone opened the Instructor Feedback panel or not. 1 means the panel opened. 0 means the panel stayed closed.
 • Fix: Shows if someone fixed an accessibility issue from the Instructor Feedback panel. 1 means one or more issues were fixed. 0 means nothing was fixed.
 • Timestamp: Shows when the event occurred. The timestamp is in the number of seconds since January 1, 1970.
 • Client: The client ID.
 • File Type: Identifies the file type in the event. For example, image or presentation.
 • Format Type: Identifies the alternative format downloaded. Format Type is blank when Download is 0.

  Tts represents the audio format.

 • Score Before: The accessibility score for the section before improvements to the content. Score Before is blank when Fix is 0.
 • Score After: The accessibility score for the section after improvements to the content. Score After is blank when Fix is 0.
 • Improved: Shows if the accessibility score improved after the file was fixed. 1 means the score improved. 0 means the score didn't improve. Improved is blank when Fix is 0.
 • Week: Shows the first day of the week the event occurred. The week is in the number of days, to the start of the week, since December 30, 1899.
 • AF: Shows activity with the Alternative Format panel. 1 means there was activity. The panel may have opened or a format downloaded. 0 means there was no activity.
 • IF: Shows activity with the Instructor Feedback panel. 1 means there was activity. The panel may have opened or an issues fixed. 0 means there was no activity.