Escanejant pàgines d'antics llibres de text s'obtenen documents inaccessibles

Preparar un curs és molta feina, i pot passar que quedi alguna còpia escanejada d'un llibre als fitxers. Per desgràcia, els textos escanejats no són gaire accessibles i plantegen molts problemes a tots els estudiants a l'hora de llegir-los i estudiar-los eficaçment.

Quan us topeu amb un PDF escanejat, feu tot el possible per substituir-lo per un document de text digital adequat.

Els PDF escanejats reben un indicador de puntuació d'accessibilitat baix.

Seleccioneu l'indicador de Puntuació d'accessibilitat per obtenir més informació i afegir una descripció.

Explicació del problema i recursos

El fitxer té una accessibilitat del 0 % perquè planteja problemes als estudiants a l'hora de llegir i estudiar el material.

Seleccioneu Què significa això? per veure una explicació.

Càrrega d'una versió basada en text

Podeu trobar una versió de text? Seleccioneu i carregueu una versió de text digital a Ally per millorar-ne la puntuació.

Addició d'una referència de la biblioteca

Pot ser que us resulti difícil trobar una versió de text digital. Contactar amb la biblioteca o els serveis d'accessibilitat abans que comenci el trimestre pot ajudar a assegurar que els estudiants que necessiten aquests formats no es quedin enrere.

També podeu afegir una referència de la biblioteca a Ally per ajudar els estudiants.

  1. Seleccioneu No quan se us pregunti si podeu aconseguir una versió basada en text.
  2. Seleccioneu quan se us pregunti si el document es pot trobar a la biblioteca.
  3. Empleneu tanta informació com sigui possible al formulari de comentaris d'Ally i seleccioneu Afegeix referència.

Després d'afegir la referència a la biblioteca, els estudiants poden accedir a la informació del document seleccionant Formats alternatius al menú del costat del nom de fitxer. Seleccioneu Referència de la biblioteca.

Format alternatiu d'OCR

Si seleccioneu No a les preguntes sobre la versió basada en text i sobre la biblioteca als comentaris d'Ally, Ally durà a terme un reconeixement òptic de caràcters (OCR) per provar d'identificar millor els elements de text. Per desgràcia, no és una solució definitiva i per tant no fa que millori la puntuació. Heu de procurar substituir la versió escanejada al més aviat possible.

Més informació sobre els formats alternatius per als estudiants