Başlıklar tablolarda gezinmeyi kolay hale getirir

Belgelerinizde tablo kullanmak, öğrencilerinize karmaşık gelebilecek bilgileri düzenlemenin mükemmel bir yolu olabilir. Ancak tablolarınızın etkili ve erişilebilir olması için bunları görsel düzenler için değil sadece veriler için kullanmalısınız. Tablolarınıza başlık eklemek öğrencilerinizin, özellikle de ekran okuyucu kullananların tablolarda gezinmesini kolaylaştırır.

Belge veri tablonuzda başlıklar yoksa dosyanın erişilebilirlik puan göstergesi düşer.

Bu sorunu sözcük işleme yazılımınızda giderin ve hazır olduğunda yeni bir dosya yükleyin. Bunun nasıl yapılacağını öğrenmek için Erişilebilirlik puanı göstergesini seçin. Açıklama için Bu neden önemli? ögesini seçin.

Erişilebilirlik Sorununun Nerede Olduğunu Ön İzleyin


Sorunun nerede olduğuna bakın

Ön izleme, belirli erişilebilirlik sorunlarının belgede bulunabileceği yerleri vurgular. Vurgulamalar, bir sorun türünün yinelendiği tüm noktaları tek seferde gösterir. Örneğin, görüntülerinizde alternatif açıklamalar bulunmuyorsa vurgulamalar bu belirli sorunun ortaya çıktığı her yeri gösterir. Belgenizde metin kontrastı da zayıfsa vurgulanan sorunun örneklerini görmek için geri bildirim panelinde bu sorunu seçin.

Şu tür sorunlar için vurgulama yapılır:

 • Uygun bir alternatif açıklaması olmayan görüntüler
 • Yetersiz kontrasta sahip metin parçaları
 • Tablo başlığı olmayan tablolar

Ön izlemede vurgulanmayan tüm diğer erişilebilirlik sorunları.

Ön izleme araçları

Belgenizdeki sorunları keşfetmek için ön izlemenin üstündeki araçları kullanın.

 • Belge ön izleme sayfaları arasında gezinin.
 • Belirli bir sorunun belgede kaç kez göründüğüne bakın.
 • Sorun vurgulamaları arasında gezinin.
 • Vurgulamaları gizleyin veya gösterin.
 • Ön izleme içeriğini yakınlaştırıp uzaklaştırın.
 • Orijinal dosyayı indirin.

Belge veri tablolarınıza başlık ekleyin

Bu sorunu sözcük işleme yazılımınızda gidermeniz gerekir. Belgeyi açın, tablo başlıklarını ekleyin ve güncelleştirilmiş dosyayı kursunuza yükleyin. Bunun nasıl yapılacağını adım adım öğrenmek için Tablo başlıkları nasıl oluşturulur? ögesini seçin.

Tablo oluşturmayı bilmiyor musunuz? Eğitmen geri bildirimi panelinden tercih ettiğiniz yazılım talimatlarını, ardından da "Tablo oluşturma ile ilgili ipuçları"nı seçin.

 1. Tablo başlıkları nasıl oluşturulur? ögesini seçip talimatları takip edin.
 2. Dosyayı bilgisayarınızda açın.

  Bilgisayarınızda dosyanın bir kopyası yoksa eğitmen geri bildirimi panelinden çıkıp dosyayı kurstan indirin.

 3. Tablo başlıkları oluşturun.
  • Microsoft® Word: Tablonun ilk satırındaki metni gözden geçirin. Bu metinden iyi bir üstbilgi çıkarılabilir. Tablonun ilk satırını seçin. Tablo Tasarımı'nı seçin. Üstbilgi Satırı'nı seçin. Tablonun ilk satırını sağ tıklatın ve Tablo Özellikleri'ni seçin. Satır'ı ve ardından Her sayfanın en üstünde üstbilgi satırı olarak yinele ögesini seçin. Tamam ögesini seçin.

   "Her sayfanın en üstünde üstbilgi satırı olarak yinele" seçilmemişse dosya PDF olarak dışa verilirken tablo başlıkları yoksayılır ve ekran okuyucuları tarafından okunamaz.

  • LibreOffice Writer: Tablonun ilk satırındaki metni gözden geçirin. Bu metinden iyi bir üstbilgi çıkarılabilir. Tablonun ilk satırını sağ tıklatın ve Tablo Özellikleri'ni seçin. Metin Akışı ve Başlığı yinele ögesini seçin.
 4. Dosyayı kaydedin.
 5. Güncelleştirilen dosyayı kursunuza yükleyin.

  Eğitmen geri bildirimi panelinde talimatlar hâlâ açıksa dosyanızı karşıya yüklemek için Yeni'yi ve Gözat'ı seçin. Eğitmen geri bildirimi paneliniz açık değilse kursunuzda dosyanın yanındaki Erişilebilirlik puanı göstergesini seçin, ardından dosyanızı karşıya yüklemek için Gözat'ı seçin.


Tablo başlığı ile ilgili en iyi uygulamalar

Tablolar için iyi sütun başlıkları oluşturmak üzere aşağıdaki en iyi uygulamaları izleyin:

 • Başlıkları belirlemek için tercih ettiğiniz sözcük işleme yazılım araçlarını kullanın.
 • Net anlaşılan, kısa ve öz başlıklar yazın.
 • Her başlığın ve ilişkili hücrelerin birlikte okunduğunda anlamlı olmasına dikkat edin.
 • Tablo düzenini basit tutun. Ekran okuyucular, tabloda bulunduğunuz yeri takip etmek için hücreleri sayar, karmaşık düzenlerde ise sayıyı unutur.
 • Hücreleri birleştirmeyin, hücreleri bölmeyin veya tabloları birbirinin içine yerleştirmeyin.
 • Satır veya sütunları tamamen boş bırakmayın.

Tablo başlıkları niçin önemlidir?

 • Tablo başlıkları WCAG 2.2 yönergelerinde yer almaktadır.
 • Gözleri gören okuyucular tabloya göz atarak bilgilerin anlamını kavrayabilir.
 • Ekran okuyucular her seferinde bir hücre okur ve ilişkili başlığa başvuru yapar. Bu da kullanıcıların tabloda gezinirken bağlamı kaybetmemesini sağlar.