Aquesta configuració fa servir la vostra clau, la vostra contrasenya secreta i el vostre ID de client d’Ally actuals. Si no els sabeu, aneu a la configuració del vostre Building Block i anoteu-los o demaneu-los al vostre assessor tècnic de Blackboard.

Creació d’un proveïdor de LTI a Ally

Més informació sobre com crear proveïdors d’eines LTI

 1. Al tauler de l’administrador, seleccioneu Proveïdors d’eines LTI.
 2. Seleccioneu Registra el domini del proveïdor.
 3. Introduïu el Domini del proveïdor del centre de dades del vostre amfitrió. Si no esteu segur de quin és, consulteu la informació de la configuració del vostre Building Block.
  • Centre de dades dels EUA: prod.ally.ac
  • Centre de dades canadenc: prod-ca-central-1.ally.ac
  • Centre de dades europeu: prod-eu-central-1.ally.ac
  • Centre de dades de Singapur: prod-ap-southeast-1.ally.ac
  • Centre de dades australià: prod-ap-southeast-2.ally.ac
 4. Seleccioneu Aprovat a Estat del domini del proveïdor.
 5. Seleccioneu Envia les dades de l’usuari només per SSL al paràmetre Envia les dades de l’usuari.
 6. Seleccioneu només l’opció Rol al curs a Camps de l’usuari a enviar. Per defecte, totes les opcions estan seleccionades; desactiveu les caselles de les altres opcions.
 7. Seleccioneu a Permet l'accés al servei als membres.
 8. Seleccioneu Tramet.

Crea emplaçaments d’Ally

Després d'afegir un nou proveïdor LTI, es mostrarà en la llista de proveïdors LTI. Des d’aquí, l’eina es pot col·locar en Learn.

Més informació sobre gestió d’emplaçaments a Blackboard Learn

 1. En la llista Proveïdors d’eines LTI, busqueu el proveïdor d’Ally que heu creat.
 2. Obriu el menú d’opcions del proveïdor d’Ally.
 3. Seleccioneu Gestiona els emplaçaments.
 4. Seleccioneu Crea emplaçament i introduïu aquesta informació:
  • Etiqueta: Informe d'accessibilitat
  • Descripció: Informe d'accessibilitat del curs de Blackboard Ally
  • Gestió: ally-instructor-report
 5. Seleccioneua Disponibilitat.
 6. Al costat de Tipus seleccioneu Eina de l’estudiant.

  L’eina estarà disponible a Eines de l’estudiant i es podrà ocultar més endavant.

 7. Marqueu Obre en una finestra nova.
 8. Per afegir-hi una icona, seleccioneu Navega i la icona d’Ally.

  Podeu desar aquesta icona d’Ally i fer-la servir.

  Ally icon
 9. Feu servir un d’aquests URL per a l’URL del proveïdor de l’eina. Substituïu "[ClientID]" per l’ID de client que trobareu a la configuració del vostre Building Block.
  • Institucions allotjades al centre de dades dels EUA: https://prod.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • Institucions allotjades al centre de dades canadenc: https://prod-ca-central-1.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • Institucions allotjades al centre de dades europeu: https://prod-eu-central-1.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • Institucions allotjades al centre de dades de Singapur: https://prod-ap-southeast-1.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • Institucions allotjades al centre de dades australià: https://prod-ap-southeast-2.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
 10. Introduïu la Clau del proveïdor de l’eina que trobareu a la configuració del vostre Building Block.
 11. Introduïu la Contrasenya secreta del proveïdor de l’eina que trobareu a la configuració del vostre Building Block.
 12. Seleccioneu Tramet.

L’informe d'accessibilitat es mostra com una opció del curs a les Eines de l’estudiant. Els instructors poden ocultar l’enllaç perquè els estudiants no el vegin. Si teniu cap problema a l’hora de configurar l’informe, Envieu una sol·licitud d’assistència a Behind the Blackboard.

Anotar la clau, la contrasenya secreta i l'ID de client a Blackboard Learn


Anoteu la clau, la contrasenya secreta i l’ID de client

Per configurar l’informe d'accessibilitat del curs us cal la clau del proveïdor de l’eina/consumidor, la contrasenya secreta del proveïdor de l’eina/compartida i l’ID de client.

Seguiu aquests passos per anotar la informació. Si aquests passos no estan disponibles al vostre entorn, demaneu-los al vostre assessor tècnic de Blackboard.

 1. Al tauler de l’administrador, seleccioneu Building Blocks.
 2. Seleccioneu Eines instal·lades.
 3. Cerqueu la integració d’Ally i seleccioneu el menú Opcions.
 4. Seleccioneu Configuració.
 5. Anoteu la informació d’aquests camps per fer-la servir més endavant.
  • Clau del proveïdor de l'eina
  • Contrasenya secreta del proveïdor de l'eina
  • ID de client
  • URL de l’informe d’Ally
 6. Seleccioneu Cancel·la i torneu al tauler de l’administrador.