Ally'ı D2L Brightspace örneğinizle entegre etmek için şu adımları izlemeniz gerekir:

 1. Kullanıcı ve Rol oluşturma. Bunun, Anthology Ally desteğini aramadan önce yapılması gerekir. 
 2. Ana yapılandırma
 3. LTI'yi Yapılandırma
  • İstemci yapılandırması
  • Kurum Raporu
  • Kurs Erişilebilirlik Raporu

Kullanıcı ve rol oluşturma 

 1. Yeni rol oluşturma
  1. Ayarlar menüsünden (dişli simgesi) Roller ve izinler ögesine gidin
  2. Oluştur/Kopyala düğmesini seçerek, rol oluşturma işlemini başlatın
  3. Yeni Başlat düğmesini seçerek yeni bir boş rol oluşturun
  4. Rol ayarları:  
   • Ad: Ally REST Rolü
   • Açıklama:Ally'ın Brightspace REST API'leri ile güvenli şekilde iletişim kurmasına olanak sağlayan izin kümesi
   • Basamaklı Rolü Etkinleştir
    Birincil Kolaylaştırıcı seçeneği artık gerekmeyebileceğinden bunu devre dışı bırakın
   • Rol diğer adı: ally 
   • Araç Davranışı Seçenekleri altında herhangi bir değişiklik yapmak gerekmez, tümü devre dışı olarak bırakılabilir
   • Sınıf Listesi Görüntüleme Seçenekleri altında herhangi bir değişiklik yapmak gerekmez, tümü devre dışı olarak bırakılabilir
   • Kurs Erişim Seçenekleri altında:  
    • Tüm erişim seçeneklerini etkinleştirin: 
     • Etkin olmayan kurslara eriş
     • Geçmiş kurslara eriş
     • Gelecekteki kurslara eriş
    • Bölümler ve Gruplar, "Yukarıdakilerden hiçbiri" seçeneğine ayarlı olarak bırakılabilir
  5. Rol etkileşimleri:  
   1. Ally REST Rolünü Kaydet altında, Yönetici satırı ile Organizasyon sütununun kesişimindeki onay kutusunu seçin. Bu, daha sonra bu role sahip bir kullanıcı oluşturmaya olanak verir.
   2. Ally REST Rolünü Ara altında, Yönetici satırı ile Organizasyon sütununun kesişimindeki onay kutusunu seçin. Bu, daha sonra bu role sahip bir kullanıcı aramaya olanak verir.
   3. Başka değişiklik gerekmez.
     
 2. Rolün izinlerini yapılandırın
  Kaydedilen yeni Ally REST Rolü, rol listesinin altında görünecektir. Açılır menüyü açın ve İzinleri Düzenle'yi seçin. Bu ekranda, aşağıdaki izinlerin verilmesi gerekir.  
  1. İçerik Aracı'na göre filtreleyin ve Kurs Özel Paketi sütununda aşağıdaki izinleri verin:  
   • Kurs İçeriğini Görüntüle
   • İçerik Derle ve İndir
   • İçerik Konularını İndir
   • Yayımlanmamış İçeriği Görüntüle
   • İçeriği Yönet
   • Modül ve Konu Oluştur ve Düzenle
   • Modülleri ve Konuları Sil (nöbete neden olabilecek görüntülerin silinmesi için gereklidir)
  2. Kurs Yönetimi Konsolu
   •  Kurs Bilgilerini Görüntüle (Kurs Özel Paketi). Bu izin, Ally'ın departmana ait organizasyon birimlerini alması için gereklidir.
  3. Sınıf Listesi 
   • Sınıf Listesine Erişimi Var
  4. Tartışmalar  
   • Tartışmaları görüntüle (Kurs Özel Paketi)
    Bu, bir kurs ile içindekiler tablosundaki tartışma konularının bağlantılarını listelemek için gereklidir.
  5. Kısa Sınavlar 
   • Kısa sınavları görüntüle (Kurs Özel Paketi)
    Bu, bir kursun içindekiler tablosunda kısa sınavların bağlantılarının listelenmesi için gereklidir.
  6. Org. Birimi Düzenleyicisi 
   • Org. Birimi Düzenleyicisini Görüntüle (Organizasyon)  
   • Org. Birimi Türleri ekleyebilir ve düzenleyebilir (Organizasyon).
    Dönemleri listelemek için bu role ihtiyacımız vardır. Maalesef "salt okunur" izni yoktur. Ally hiçbir zaman organizasyon birimi türünde bilgiler oluşturmaz veya düzenlemez.
  7. Güvenlik 
   • Rolleri ve İzinleri Görüntüle (Organizasyon)
  8. Kullanıcı Bilgilerinin Gizliliği 
   1. Kullanıcı Adlarını Görüntüle (Kurs Özel Paketi)
    Bu izinle Ally, kullanıcının tanımlayıcısını görebilir, ancak başka hiçbir işlem için izin verilmez. Bu bilgiler hiçbir zaman saklanmaz, ancak teknik sebeplerden dolayı bir kursa kaç öğrencinin kayıtlı olduğunun belirlenmesi gerekir.
   2. Adları Görüntüle (Organizasyon)
    Yardım isteyen kullanıcının adını ve e-postasını almak için gereklidir. Bu bilgiler hiçbir zaman Ally'ın sistemlerinde saklanmaz ve yalnızca yardım e-postalarında iletilir.
   3. Soyadlarını Görüntüle (Organizasyon)
    Yardım isteyen kullanıcının adını ve e-postasını almak için gereklidir. Bu bilgiler hiçbir zaman Ally'ın sistemlerinde saklanmaz ve yalnızca yardım e-postalarında iletilir.
   4. E-posta Adreslerini Görüntüle (Organizasyon)
    Yardım isteyen kullanıcının adını ve e-postasını almak için gereklidir. Bu bilgiler hiçbir zaman Ally'ın sistemlerinde saklanmaz ve yalnızca yardım e-postalarında iletilir.
  9. Kullanıcılar 
   1. Kullanıcı Kayıt İşlemlerini Görüntüle (Kurs Özel Paketi)
   2. "Öğrenci" Ara (Kurs Özel Paketi)
    Öğrenci, öğrenci rolü için varsayılan addır. Kurumunuz bu kullanıcı türü için farklı bir ad kullanıyorsa bunun yerine '...' araması ögesini etkinleştirin. Bu, bir kurs özel paketindeki öğrenci sayısını almak için gereklidir. Gönderilen veriler anonimleştirilir.
   3. Kullanıcıların E-posta Adresini Görüntüle (Organizasyon)
    Yardım isteyen kullanıcının e-postasını almak için gereklidir. Bu bilgiler hiçbir zaman Ally'ın sistemlerinde saklanmaz ve yalnızca yardım e-postalarında iletilir.
   4. Kullanıcı Yönetim Aracını Görüntüle (Organizasyon)
    Yardım isteyen kullanıcının adını ve e-postasını almak için gereklidir. Bu bilgiler hiçbir zaman Ally'ın sistemlerinde saklanmaz ve yalnızca yardım e-postalarında iletilir.
 3. Kullanıcı oluşturma
  Rol yapılandırıldıktan sonra, bu sınırlı izin grubuyla yeni bir kullanıcı oluşturulabilir.
  1.  Ayarlar menüsünden (dişli simgesi) Kullanıcılar'a gidin
  2. Yeni Kullanıcı düğmesini seçerek, rol oluşturma işlemini başlatın.
  3. Ayarlar:  
   • Ad: Ally
   • Soyadı: Kullanıcı
   • Rol:  Ally REST Rolü
   • Kullanıcı adı: allyuser 
   • Parolayı manuel olarak ayarla ögesini seçin ve Parola alanına, uygun şekilde güvenli bir parola girin. Bu parolanın yeterince güvenli olması çok önemlidir çünkü daha sonra parolayı değiştirmek için her şeyin yeniden ayarlanması gerekecektir.
   • Kaydet düğmesini seçerek kullanıcıyı kaydedin

Ana yapılandırma 

Önce Kullanıcı ve Rol yapılandırmasının gerçekleştirildiğine emin olun. Aşağıdaki yapılandırma, bir Anthology Ally desteğiyle yapılan telefon görüşmesiyle gerçekleştirilir. Önce yapılandırma ile ilgili görüşmenin planlandığına emin olun.

 1. Ayarlar menüsünden (dişli simgesi) Genişletilebilirliği yönet ögesine gidin
 2. OAuth 2.0 sekmesinde olduğunuza emin olun
 3. Uygulama Kaydettir düğmesini seçin
 4. Formu aşağıdaki gibi doldurun: 
  • Ad: Ally
  • Yönlendirme URI'si: <Anthology desteğinin sağladığı Yönlendirme URI'si>
   örneğin, https://[Ally env]/api/v1/d2l/callback?clientId=[Ally istemci kimliği]
  • Kapsam: content:*:read content:file:write core:*:* custom:contentaccess:read enrollment:orgunit:read
  • Kullanıcı izni alma istemi: Hayır
  • Belirteçleri yenilemeyi etkinleştir: Evet
  • Ticari Olmayan Geliştirici sözleşmesini kabul ediyorum: Evet
 5. Kaydettir düğmesini seçin
 6. Yeni oluşturulan uygulamanın ayrıntıları size sunulur. İstemci kimliğini ve gizli anahtarı kopyalayın, ardından bunları Anthology Ally desteğiyle paylaşın.
 7. Anthology Ally onayı alındıktan sonra Güncelleştir'i seçin
 8. Brightspace'te allyuser olarak oturum açın
 9. Anthology Ally desteği tarafından sağlanan URL'ye gidin (Ally yöneticisi İstemci entegrasyonu ayrıntıları altında). Ana bilgisayar adı .ally.ac ile biten bir URL olmasına rağmen, otomatik olarak Brightspace örneğinize yönlendirilirsiniz. Brightspace, Ally'ın REST API ile etkileşim kurması için izninizi isteyen bir ekran görüntüler. Kabul Et'i seçin.
 10. Her şey yolunda giderse aşağıdaki "başarılı" mesajı görüntülenir: REST entegrasyonu başarıyla gerçekleştirildi!
 11. Ayarlar menüsünden (dişli simgesi), Yapılandırma Değişkeni Tarayıcısı'na gidin
 12. Soldaki ağaç menüsünü kullanarak Ally yapılandırmasını bulun: Üçüncü Taraf > Ally
  Ally entegrasyonu d2l.3rdParty.Ally.* içindedir
 13. Blackboard desteğiniz tarafından size sağlanan değerlerle birlikte yapılandırma değerlerini ekleyin 
  • ClientId
  • ClientSecret – Brightspace, iki giriş sağlar. Her iki giriş için de LTI parolasını kullanın.
  • ScriptUrl
 14. Ayarlar menüsünden (dişli simgesi), Organizasyon Araçları'na gidin
 15. Ally Entegrasyonu satırını bulun ve onay kutusunu işaretleyerek etkinleştirin

LTI'yi Yapılandırma

LTI'yi yapılandırmak ve Ally araçlarını kaydettirmek için bu adımları izleyin.