Per obtenir més informació, apliqueu filtres a la llista de funcions.

Aneu a aquesta pàgina per rebre informació per correu electrònic quan publiquem noves notes de proves de funcionalitat.

Amb els seus productes, Blackboard es compromet a oferir experiències que satisfacin els estàndards internacionals d'accessibilitat. Com a part d'aquest compromís, Blackboard inclou proves de funcionalitat en l'auditoria d'accessibilitat. Les proves de funcionalitat consisteixen en usuaris lectors de pantalla que proven de realitzar tasques fent servir JAWS principalment. Proven les noves funcionalitats disponibles i les tasques habituals. Per exemple, crear una tasca com a instructor o fer una prova com a estudiant. Aquestes proves de funcionalitat proporcionen a Blackboard informació sobre com es poden millorar les aplicacions. Blackboard utilitza aquesta informació per prioritzar la solució dels problemes d’accessibilitat.

Això és el que hem provat.