Llista de comprovació d'accessibilitat

Quin contingut comprova Ally?

Quin contingut comprova Ally?

Actualment, Ally comprova els fitxers en aquests formats:

Quins problemes d'accessibilitat comprova Ally?

La llista de comprovació d’Ally es basa en WCAG 2.1 AA (Web Content Accessibility Guidelines). Es tracta d’un estàndard d’accessibilitat internacional que segueixen la major part de legislacions i requisits legals d’arreu del món.

A aquestes pautes, Ally hi afegeix encara una sèrie de comprovacions addicionals per avaluar de manera més específica la usabilitat i la qualitat del material dels cursos.

Què fa Ally amb el contingut que no pot comprovar?

Ally inclou el contingut del qual no pot comprovar els problemes d'accessibilitat, com ara els fitxers ZIP i XML, a «Altres» a l'informe institucional. Aquest contingut no rep cap puntuació d'accessibilitat, no contribueix a la puntuació d'accessibilitat de la institució i no té cap indicador o opció per descarregar formats alternatius a la interfície d'usuari.

Més informació sobre l'informe de la institució per a administradors

Què és una comprovació del contrast?

Les comprovacions del contrast serveixen per verificar que hi hagi suficient contrast entre el color del text i el color del fons. El text amb poc contrast pot ser difícil de llegir per a tothom, però especialment per als estudiants amb deficiències visuals com el daltonisme.

Ally utilitza els requisits de contrast especificats en les directrius WCAG 2.1 AA.

Utilitzeu l'eina d'anàlisi del contrast Colour Contrast Analyser de The Paciello Group en qualsevol moment per comprovar el contingut.