Les interaccions amb teclat estàndards del sector s'utilitzen arreu de Blackboard Learn per desplaçar-se entre menús, obrir menús i seleccionar elements d'un menú. Els patrons de navegació amb el teclat varien segons el navegador, com ara Internet Explorer, Firefox, Safari o Chrome. Les interaccions dins d'un navegador concret són comunes i coherents.

Més informació sobre l'accessibilitat en els nostres productes


Configuració de la navegació en teclat Mac

Si utilitzeu un Mac amb Firefox o Safari i teniu problemes per navegar amb el teclat, reviseu i actualitzeu la configuració del sistema operatiu i del navegador. D’aquesta manera, us assegureu que teniu la configuració adequada per a la navegació amb el teclat.

Per a més informació, consulteu els recursos següents: