Maneres senzilles de crear continguts accessibles

  1. Feu servir títols descriptius per organitzar el contingut. Els títols són importants per crear continguts accessibles. Ofereixen la possibilitat de saltar directament al contingut i poden estalviar moltes hores als usuaris d'eines de suport. Utilitzeu títols senzills i feu servir els estils de títol que us ofereix l'eina on escriviu.
  2. No feu servir només estils de lletra per indicar la importància. Els lectors de pantalla no identifiquen els estils de lletra com ara la negreta i el color. Quan hàgiu d'afegir una indicació visual impactant, assegureu-vos d'utilitzar una alternativa accessible. Per exemple, feu servir un signe d'exclamació al final de la frase si és important. Els lectors de pantalla entonen les exclamacions i els interrogants. És a dir, no llegeixen "interrogant", sinó que entonen la frase com una pregunta.
  3. Afegiu text alternatiu (alt) a les imatges. Pregunteu-vos primer quina és la finalitat de la imatge. Si no sabeu quin és el significat o la finalitat de la imatge, no la feu servir. És una interferència que serà aclaparadora per a les persones amb dificultats d'aprenentatge. A continuació, afegiu-hi text alternatiu simple, succint i que descrigui exactament la imatge. Per exemple, alt="fotografia d'un cèl·lula dividint-se". Si la imatge és un diagrama que presenta informació més complexa, cal una descripció o un format textual del material.
  4. Utilitzeu enllaços descriptius. Cada enllaç ha de descriure què pot esperar trobar l'usuari en fer-hi clic. Les adreces web o els URL no es consideren informatius i no s'han d'utilitzar. Aviseu els usuaris quan els enllaços s'obrin en una finestra nova, ja que les finestres noves poden produir desorientació.
  5. Utilitzeu llistes en lloc de taules sempre que pugueu. Les taules es poden fer accessibles, però els usuaris de lectors de pantalla han de conèixer ordres de teclat avançades per navegar-hi i comprendre-les. Si feu servir taules, utilitzeu capçaleres de columna (<th>). D'aquesta manera, el lector de pantalla diu la capçalera de columna de cada cel·la quan l'usuari hi navega. Això proporciona a l'usuari context per al contingut de cada cel·la. Penseu com es llegirà cada cel·la quan poseu nom a les columnes i afegiu informació a la cel·la.
  6. Incloeu subtítols descriptius als vostres vídeos. Incloent subtítols descriptius al contingut es garanteix que els usuaris amb dificultats auditives el puguin consumir. Per obtenir més informació, vegeu Subtitulació de continguts de vídeo.
  7. Formateu els fitxers per fer-los accessibles. Una de les queixes que més es reben dels estudiants amb dificultats visuals és la incapacitat de consumir els fitxers adjunts. Formateu els documents adjunts amb títols adequats per assegurar-vos que es puguin consumir correctament amb lectors de pantalla. Utilitzeu les opcions de "Format i estil" disponibles a Microsoft Office, Adobe o altres eines de tractament de textos en crear els vostres documents per definir títols i llistes adequats. Per obtenir més informació, vegeu Formatació de documents accessibles.
  8. Etiqueteu fitxers PDF. Els fitxers PDF adjunts han d'estar correctament etiquetats per assegurar que els lectors de pantalla en puguin llegir l'estructura. Els mètodes simples com ara "imprimir" o "desar com a" PDF creen només una imatge del fitxer. Si bé el document semblarà estar correctament estructurat, el lector de pantalla no podrà interactuar amb el material ni llegir-lo. Per obtenir informació detallada sobre com crear documents PDF accessibles, vegeu Complir les normes d'accessibilitat de PDF al lloc web d'Adobe Acrobat.
  9. Oferiu als estudiants unes expectatives, instruccions i indicacions clares per a totes les tasques i proves. Els estudiants amb discapacitats cognitives o dificultats d'aprenentatge poden tenir problemes per centrar-se en les tasques més senzilles. Les indicacions clares i les expectatives comprensibles poden ajudar-los a centrar-se, la qual cosa pot millorar les seves opcions de sortir-se'n.

MOOC d'accessibilitat

Subscriviu-vos al nostre curs sincrònic, El MOOC d'accessibilitat: disseny de cursos en línia inclusius. Descobriu com proporcionar cursos i continguts més accessibles als vostres estudiants. Aquest curs és només una petita mostra dels esforços de Blackboard per augmentar la consciència de millors pràctiques que promouen entorns d'aprenentatge més inclusius.

Arxiu del curs Disseny universal i accessibilitat per a l'aprenentatge en línia

Descarregueu una còpia de l'arxiu del curs per personalitzar-lo i facilitar-lo a la vostra institució. Aquest arxiu (1,9 MB) és compatible amb Blackboard Learn 9.1 SP 8 i posteriors. No descomprimiu ni obriu l'arxiu. Un administrador del sistema ha de restaurar el curs al sistema.