Amb els seus productes, Blackboard es compromet a oferir experiències que satisfan els estàndards internacionals d'accessibilitat. Com a part d'aquest compromís, Blackboard du a terme proves d'accessibilitat de manera regular.

Aquestes proves segueixen les directrius d'accessibilitat al contingut web (WCAG 2.1 AA). Es tracta d'un estàndard d'accessibilitat internacional. La majoria de legislacions i requisits legals nous que es desenvolupen arreu del món segueixen aquest estàndard. A més, Blackboard revisa les característiques de disseny proposades, el codi i la qualitat.

També es duen a terme proves per comprovar-ne el compliment.

  • Novetats
  • Àrees amb problemes coneguts gràcies a proves anteriors
  • Fluxos de treball habituals

Una empresa externa du a terme auditories regulars del nostre programari. El codi, el contrast de color utilitzat i la interacció amb el teclat són revisats per experts. El resultat d'aquestes auditories s'harmonitza amb els resultats de les proves dels usuaris. Les persones amb discapacitats realitzen proves de cas d'ús en fluxos habituals.

Declaracions de compatibilitat del producte amb VPAT i WCAG

Some products do not have help content in all languages. Els enllaços de producte assenyalen al contingut de l'ajuda en anglès si no està disponible en l'idioma triat.


Blackboard Ally


Blackboard Collaborate amb l'experiència Ultra


Blackboard Collaborate amb l'experiència Original


Blackboard Learn


Aplicacions de Blackboard


Blackboard Mobile Communications App


Web Community Manager

Abans era SchoolWires