Tartışma analizi ve öğrenci etkinliği hakkında

Öğrenciler, çevrim içi kurslardan duydukları memnuniyetin eğitmenin varlığıyla ilgili olduğunu belirtmektedir. Tartışmalar, öğrencilerin kurslara daha aktif biçimde katılmasını sağlamanın kolay bir yoludur. Tartışmalar iletişimi arttırır ve hem grup arasında hem de sizinle güçlü bağlar kurulmasını sağlar.

Bir tartışma etkinliğini şu amaçlarla ekleyebilirsiniz:

 • Kursa katılım sağlama
 • Öğrencilerin ilgisini çekme
 • Tüm yanıtları okuma
 • Not verme

Çok sayıda öğrenciniz varsa bu amaçları gerçekleştirmek zor olabilir. Çok sayıda tartışma yapılan veya tartışmalara yüksek katılımın olduğu kurslarda, öğrenci katılımını ölçemeyeceğinizi veya yeterince ayrıntılı bilgi toplayamayacağınızı fark edebilirsiniz. Bazı eğitmenler puanlamada derine inme yerine tamamlamaya not verir. Blackboard Learn’de tartışma analizi, not verme sürecini basitleştirir. Böylece öğrencilerle ilgilenmek için daha fazla zamanınız olur.

Tartışma analizi, çeşitli ölçümleri kullanarak her öğrencinin tartışmaya katılımı ile ilgili ayrıntılı bir bakış sağlar. Performansla ilgili bu bilgiler, size hangi öğrencilerinizin yardıma ihtiyaç duyduğunu, hangilerinin normal katılım aralığının dışında olduğunu gösterir. Tartışma analizi algoritmamız öğrencilerin içeriğine odaklanır ve katılımları değerlendirmenize yardımcı olan ayrıntılar sağlar. Sözcük sayımı otomatik hale getirilmiş ve yazının anlamlı olmasına yönelik özellikler eklenmiştir.

Not verirken tek yol gösterici olarak tartışma analizi metriklerini kullanmamalısınız. Tartışma analizi algoritmaları, bilinçli kararlar vermeniz için tasarlanmış olup öğrenci yanıtlarını okumanın yerini alamaz.

Bireysel seviyede tartışma analizi, yalnızca not verilen tartışmalar için geçerlidir.

Bu sayfadaki konular şunları içerir:


Watch a video about Discussion Analysis


Sınıf seviyesinde tartışma analizi ve öğrenci etkinliği

Tartışmanın sayfasındaki Öğrenci Etkinliği sekmesini seçerek tüm sınıfa ait tartışma analizine erişebilirsiniz. Tartışma analizine, Kurs İçeriği sayfasından bir tartışmanın Diğer seçenekler menüsünden Öğrenci Etkinliği'ni seçerek de erişebilirsiniz.

Image of the Course Content page, with the More Options menu beside a discussion highlighted

Bu bir grup tartışmasıysa bilgiler grup tarafından görüntülenir ve üstteki Grup menüsünden hangi grubun görüntüleneceğini seçebilirsiniz.

Image of the class level student activity tab

Öğrenci Etkinliği sayfası, sınıfınızın tartışmaya katılımını özetler. Şunları görüntüleyebilirsiniz:

 • Tüm sınıfın içindeki etkin öğrenci sayısı
 • Öğrenci başına ortalama gönderi sayısı
 • Ortalama sözcük sayısı
 • Ortalama tartışma notu
 • Katılımda bulunan öğrencilerin yüzdesi
 • Tartışmayı açan öğrencilerin yüzdesi

Katılımda bulunmayan öğrencileri gösteren bir bölüm mevcuttur. Katılımlarıyla ilgili ileti göndermek için adlarını seçebilir veya sağdaki zarf simgesini seçerek katılımda bulunmayanların tümüne ileti gönderebilirsiniz.

Öğrencilerin en çok hangi yorumlarla etkileşimde bulunduğunu görebilmeniz için en çok yanıt alan yorumlar görüntülenir. Doğrudan tartışma ileti dizisine gitmek için yorumu seçin.

En iyi katılımcılar sayfada gösterilir. Kendisine ait bireysel tartışma analizi sayfasına gitmek için öğrenciyi seçin.


Bireysel seviyede tartışma analizi

Bireysel tartışma analizini görmek için tartışmanın sayfasındaki Notlar ve Katılım sekmesini seçin. Kendisine ait tartışma analizine gitmek için öğrencinin adını seçin.

Image of the Grades & Participation tab for a discussion

Başka bir öğrencinin tartışma analizine gitmek için üst kısımda yer alan sonraki veya önceki oklarını seçebilirsiniz. Aynı sayfadan not verme veya geri bildirimde bulunma olanağına da sahipsiniz.

Image of a discussion page for a student named Carla Muller, with the arrows to view other student discussions highlighted, as well as the options for grading and leaving feedback

Öğrenciye Genel Bakış bölümünün Notlar sekmesinde tartışmayı seçerek de bireysel tartışma analizine erişebilirsiniz. Öğrenciye Genel Bakış özelliği hakkında daha fazla bilgi için "Öğrenciye Genel Bakış" konusunu ziyaret edin.

Image of the student overview, with a discussion's title highlighted

Tartışmanın Öğrenci Etkinliği sekmesinde görünen en iyi katılımcılardan herhangi birinin bireysel tartışma analizine doğrudan gidebilirsiniz.


Tartışma ayrıntıları

Tartışma analizi metrikleriyle birlikte öğrenci katılımının bir özetini görüntüleyebilirsiniz. Özet, öğrencilerin sınıf ortalamasına kıyasla yorum, yanıt ve ortalama sözcük sayılarını içerir.

Image of discussion details for a discussion post

 


Tartışma analizi metriklerinin türleri

Tartışma analizi öğrencilerinizin tartışmalara katılımını daha yakından görmenizi sağlar. Bir tartışmaya not verirken notu belirlemeye yardımcı olması için bu ölçümleri kullanabilirsiniz:

 • Önemli gönderiler: Tartışmanın gelişmesine yardımcı olan yorumların ve yanıtların sayısı.
 • Cümle karmaşıklığı: Öğrencinin gönderilerine ilişkin sınıf seviyesindeki ortalama okunabilirlik.
 • Anlamsal varyasyon: İçerik sözcüklerinin ve işlevsel sözcüklerin sayısı. İçerik sözcükleri, öğrencinin fikirlerini destekleyici özelliktedir, işlevsel sözcükler ise dilbilgisinin uygun olmasını sağlar.
 • Eleştirel düşünme seviyesi: Bir öğrencinin tüm gönderilerindeki eleştirel düşünmeye işaret eden sözcüklerin ve tümcelerin yüzdesi.
 • Kelime çeşitliliği: Öğrencinin yorumlarında ve yanıtlarında kullandığı benzersiz sözcüklerin yüzdesi.
 • Tartışma ayrıntıları: Her öğrenci için yorum, yanıt ve ortalama sözcük sayısı ile sınıf ortalaması

Yeni gönderiler ve yanıtlar, mor bir arka plana sahiptir.


Tartışma analizi metriklerinin türleri: Önemli gönderiler

Önemli gönderiler, tartışmanın gelişmesine yardımcı olan yorumların ve yanıtların sayısıdır. Tartışma analizleri, kelime sayısına ve kelime çeşitliliğine göre bir gönderinin önemli olup olmadığını hesaplar.

Önemli bir gönderi, öğrencinin düşüncesini oluşturan veya destekleyen ya da dikkatli sorular soran cümleler içerir. Bu gönderiler, aynı zamanda eleştirel düşünmeyi veya gelişmiş yazma becerilerini de gösterir.

Önemli olmayan gönderiler kısa olan veya yeterince gelişmiş düzeyde olmayan gönderilerdir. Örneğin, bir tartışma sorusuna basit bir "Evet" veya "Hayır" yanıtı vermek önemli görülmez. Yorumlarının veya yanıtlarının önemli olabilmesi için, öğrencilerin yanıtlarını ayrıntılandırmaları ve fikirlerini genişletmeleri gerekir.

Image of a student's single word reply to a post against a red background above a student entry that's two sentences and against a green background

Önemli gönderiler yeşil renkle, önemli olmayan gönderiler kırmızı renkle vurgulanır. Bir öğrencinin toplam önemli gönderilerinin sayısını görüntüleyebilir ve bu sayıyı sınıf ortalamasıyla karşılaştırabilirsiniz. Öğrencilerinizin önemli olmayan yanıtlar bırakmak yerine bir tartışmaya ne ölçüde aktif katılım gösterdiğini ölçmek için önemli gönderilerin sayısını kullanabilirsiniz.


Tartışma analizi metriklerinin türleri: Cümlelerin karmaşıklık seviyesi

Cümlelerin karmaşıklık seviyesi; her yanıttaki cümle, sözcük ve hece sayısıyla ölçülür. Sözcüklerin karmaşıklık seviyesine ve ne kadar sık kullanıldıklarına bakarız. Bu ölçüm Flesch-Kincaid adında, dilbilimle ilgili bir standarttır. Her öğrencinin tüm gönderilerine ilişkin karmaşıklık, 1. seviyeden 16. seviyeye kadar değişen bir sınıf seviyesi ile temsil edilir. Bu seviyeler, ABD eğitim sisteminin standartlarına göre ölçülür. Flesch-Kincaid notu 10 olan bir içerik, 10. sınıftaki bir kişi tarafından kolayca anlaşılabilecek niteliktedir.

Örneğin, bir gönderiye çeşitli karmaşık cümlelerle yorum yapan bir öğrencinin Flesch-Kincaid sınıf seviyesi yüksek olacaktır.

Image of a student's discussion page, which features a long reply in paragraph form with advanced vocabulary, with a sentence complexity of 15th grade

Buna karşılık, basit sözdizimine sahip iki kısa cümle ile yorum yapan bir öğrencinin Flesch-Kincaid sınıf seviyesi düşük olacaktır.

Cümle uzunluğu, kelime uzunluğundan daha fazla ağırlıklıdır. Basit kelime dağarcığına sahip uzun bir cümle, Flesch-Kincaid sınıf seviyesinde, ileri seviyede kelime dağarcığına sahip kısa bir cümleden daha yüksek puan alabilir. Flesch-Kincaid sınıf seviyesini, bir öğrencinin tartışmada ne kadar gayret gösterdiğine ilişkin fikir edinmek için kullanabilirsiniz. Bununla birlikte, yine de not vermeye karar vermeden önce öğrencinin gönderilerinin gerçek içeriğini incelemeniz gerekir.

Örneğin, aşağıdaki cümlenin Flesch-Kincaid sınıf seviyesi 8'dir:

Odaya girdiğimde hemen yemek masasına gittim ve yemeğimi yedim.

Buna karşılık, aşağıdaki cümlenin Flesch-Kincaid sınıf seviyesi 7'dir:

Açlığımı doyurucu bir yemekle bastırdım.

Flesch-Kincaid sınıf seviyesi formülü hakkında daha fazla bilgiyi Okunabilirlik Formülleri web sitesinde bulabilirsiniz.


Tartışma analizi metriklerinin türleri: Anlam çeşitliliği

Sözcüksel çeşitlilik, öğrencinin kullandığı işlev sözcüklerinin sayısıyla içerik sözcüklerinin sayısını kıyaslayarak öğrencinin gönderilerinin veya yanıtlarının önemini hesaplar. İçerik sözcükleri anlam veya fikir barındırırken, işlevsel sözcükler cümlenin dilbilgisine uygun olmasını sağlar. Edatlar, bağlaçlar, zamirler ve artikeller işlevsel sözcüklerdendir.

İşlevsel sözcükleri, öğrencinin yanıtlarını bir arada tutan yapıştırıcı unsurlar gibi düşünebilirsiniz. İşlevsel sözcüklerin kendi başlarına önemli bir anlamı olmayabilir. İçerik sözcükleri, öğrencinin bilgi istediğiniz konuyla ilgili duygu ve düşüncelerini gösterir.

Image of a student's discussion page, with a lexical variation word count highlighted

Yukarıdaki örnek ekran görüntüsünde Cami, içerik sözcüklerinden çok daha fazla işlev sözcüğü içeren birkaç cümleyle yorum yapmış. Cami şöyle yazmış:

Kuşların yaşayan dinozorlar olduğu konusunda Kim'e katılıyorum. Kuşlar Jura içinde ortaya çıktılar ve kuş olmayan akrabalarıyla birlikte geliştiler. Kuşları tamamen farklı bir tür olarak algılamamızın tek nedeni, hayatta kalmayı başarmış dinozorlar olmalarıdır.

Dinozorlar, kuşlar ve Jura içerik kelimeleridir. Fikirleri birbirine bağlamak için kullanılan "içinde" veya "olarak" gibi ifadeler sözcük çeşitliliği olarak sayılmaz.


Tartışma analizi metriklerinin türleri: Eleştirel düşünme

Eleştirel düşünme, bir öğrencinin tüm gönderilerindeki eleştirel düşünmeye işaret eden sözcükler ve ifadeleri ölçer. 12 farklı sözlük kullanılarak sözcükler tanımlanır ve ardından ağırlıklı eleştirel düşünme kategorilerden birine ayrılır:

 • Bir fikri tartışma
 • Anlaşmazlık
 • Yorum sağlayın
 • Anlaşma
 • Müzakere
 • Değerlendirme
 • Taraf belirtin
 • Hipotez
 • Deneyim sağlayın
 • Literatürden alıntı yapın

Eleştirel düşünmeyi şöyle ölçeriz:

Öğrencinin yorumunda kullanılan sözcüklerden ve ifadelerden on iki sözlüğün her bir kategorisinde yer alanlar birleştirilir ve sonra ağırlıklandırılır. Anlaşmazlık, anlaşmadan daha ağırlıklıdır.

Eleştirel düşünme, sınıf ortalamasına kıyasla her öğrencinin puanının görsel olarak sunulmasını sağlar. Ortalamanın üzerinde bir eleştirel düşünme seviyesine sahip öğrenciler, Flesch-Kincaid sınıf seviyesi ve sözcük çeşitliliği gibi tartışma analizinin diğer alanlarında iyi puanlar alma eğilimindedir.

Image of the discussion analysis scores and charts

Eleştirel düşünme seviyesine katkıda bulunan faktörler:

 • Deneysel araştırmalar, "farklı fikirde olmanın" "aynı fikirde olmaya" oranla daha ileri düzeyde bir eleştirel düşünmeyi ortaya koyduğunu göstermektedir. Bir tartışmada "Can ile aynı fikirdeyim" demek 0,113 puan alırken, "Can ile aynı fikirde değilim" demek 0,260 puan almaktadır.
 • Bir pasajı özetleyen ancak hiçbir fikir sunamayan veya aksi bir iddia getiremeyen bire öğrenci farklı fikir sunanlara oranla daha düşük puan alır.
 • Literatürden örnekler veren öğrenciler bir varsayım ortaya koyanlara oranla daha düşük puan alır.

Tartışma analizi metriklerinin türleri: Sözcük çeşitliliği

Sözcük çeşitliliği, öğrencinin yorumundaki benzersiz sözcükleri yüzde olarak ölçer. Benzersiz sözcüklerin yüzdesinin yüksek olması, öğrencinin yorumunun çeşitli fikirler içerdiğini ve bir fikri güçlü şekilde desteklediğini gösterebilir. Yüzdenin yüksek olması aynı zamanda öğrencinin diğer bakış açıları üzerinde düşünmek için sınıf arkadaşlarıyla etkileşim içinde olduğunu da gösterebilir.

Image of a discussion page displaying a word variation for the student of 46.58% compared to a class average of 48%

Öğrencinin yüzdesini sınıf ortalamasıyla karşılaştırabilirsiniz.


Tartışma analizini gizleme

Tartışma analizini gizlemek için menüyü açın ve Tartışma Analizini Gizle’yi seçin.

Image of a discussion post, with the More options menu expanded and Hide Discussion Analysis highlighted

Verileri neden görmüyorum?

Tartışma analizinin oluşturulabilmesi için en az bir tartışmaya not verilmesi gerekir. Aktif tartışmalarda tartışma analizi gece yenilenir. Belirli bir gün içinde yeni tartışma etkinliği yoksa veriler güncelleştirilmez. Öğrenci son dört ay içinde katılmışsa verileri Tartışma Analizi panelinde görürsünüz.

Tartışma analizini yalnızca eğitmenler ve not verenler görebilir.