Özel Eylemler İçin Gerekli İzinler

Bu tabloda, özel eylemler için hangi izinlerin gerekli olduğu açıklanmaktadır. Klasörlerde, kullanıcı genellikle klasör ve tüm içeriği, alt klasörleri ve bunların içerikleriyle ilgili izinlere gerek duyar.

Kullanıcı çalıştığı klasörle ilgili okuma iznine ve klasör ile içeriği üzerinde diğer gerekli izinlere sahip olduğu sürece, alt klasörlerde okuma izni her zaman gerekli değildir. Örneğin, kullanıcı bir üst klasörde okuma ve silme iznine ve alt klasörde yalnızca silme iznine sahipse üst klasör (alt klasör dâhil olmak üzere) kaldırılabilir. Bu durumda, kullanıcı, alt klasörü okuyamadığı için sadece o alt klasörü silemez.

Gerekli İzinler
Eylem Gerekli İzinler
Dosya veya klasör ekleme Geçerli klasörle ilgili okuma ve yazma izni
Dosya veya klasörü düzenleme Ögeyle ilgili okuma ve yazma izni
Dosya veya klasör görüntüleme Ögeyle ilgili okuma izni
Dosya indirme Ögeyle ilgili okuma izni
İçerdiği tüm ögelerle birlikte klasör indirme Klasör ve içindeki tüm ögeler için okuma izni
E-posta ile dosya veya klasör gönderme Ögeyle ilgili okuma izni
Dosya veya klasörün özelliklerini görüntüleme Ögeyle ilgili okuma izni
Dosya kopyalama Ögeyle ilgili okuma, hedef klasörle ilgili yazma izni
Klasör kopyalama Öge (ve tüm alt klasörleri/dosyaları) ile ilgili okuma, hedef klasörle ilgili yazma izni
Dosya veya klasörün özelliklerini düzenleme Ögeyle ilgili okuma ve yazma izni
Dosya veya klasör taşıma Taşınacak ögeyle ilgili okuma ve silme, hedef klasörle ilgili yazma izni
Dosya veya klasör silme Ögeyle ilgili okuma ve silme izni
Dosya veya klasör kilitleme ve kilidini açma Ögeyle ilgili okuma ve yazma izni

Bir ögenin kilidini sadece onu kilitleyen kişi açabilir.

Dosya veya klasörle ilgili yorum ekleme veya görüntüleme Yorumlar paylaşılıyorsa ögeyle ilgili okuma izni.

Yorumlar özelse ögeyle ilgili okuma ve yönetme izni.

Dosya veya klasöre yer işareti ekleme Ögeyle ilgili okuma izni
İzlemeyi etkinleştirme veya devre dışı bırakma Ögeyle ilgili okuma ve yönetme izni
Sürümler - bir dosyayı gözden geçirme Ögeyle ilgili okuma ve yazma izni
Sürümler - bir dosyayı kullanıma alma Ögeyle ilgili okuma ve yazma izni

Bir dosya gözden geçirilirse sürüm kilitlenir. Yalnızca kilit sahibi (dosyayı gözden geçiren kişi) onu kullanıma alabilir.

Sürüm - dosya kaldırma Ögeyle ilgili okuma, yazma ve silme izni
Sürüm - dosyayı geri alma Ögeyle ilgili okuma ve yazma izni

Yalnızca kilit sahibi (dosyayı gözden geçiren kişi) bir sürümü geri alabilir.

İş Akışı - dosya ekleme Ögeyle ilgili okuma ve yönetme izni
İş Akışı - yorum ekleme Kullanıcı, İş Akışı Etkinliği sahibi veya alıcısı olmalıdır.
İş Akışı - dosya düzenleme Kullanıcı, İş Akışı Etkinliği sahibi olmalıdır.
İş Akışı - gönderilen veya alınan bir İş Akışı Etkinliğinden bir yorumu kaldırma Kullanıcı, İş Akışı Etkinliği sahibi veya yorumu gönderen kullanıcı olmalıdır